Nieuws - 7 december 1995

College wil leerstoel Recreatie opheffen

College wil leerstoel Recreatie opheffen

Het college van bestuur stelt de universiteitsraad voor de 0,6-leerstoel Recreatie en toerisme van prof. dr A.J.G. Dietvorst op te heffen. In plaats daarvan zou Dietvorst de 0,8-leerstoel Sociaal-ruimtelijke analyse moeten bezetten. Aanleiding is de herijking van het leerstoelenplan bij de vakgroepen Ruimtelijke planvorming en Tropische cultuurtechniek.

Het college komt met dit voorstel nadat het clusterbestuur had voorgesteld om de recreatie-leerstoel van Dietvorst uit te breiden met sociaal-ruimtelijke analyse. Dietvorst ondersteunde dat voorstel, op voorwaarde dat hij er een 0,2-aanstelling bij zou krijgen. Anders zou de uitbreiding ten koste gaan van Recreatie.

Het college is voorstander van die verbreding en stelt daarom een uitbreiding van de leerstoel met 0,2 personeelsplaats voor, ten koste van de leerstoel Landgebruiksplanning. Zonder verdere argumentatie wil het college daarbij en passant de leerstoel Recreatie en toerisme maar helemaal opheffen en er een 0,8-leerstoel Sociaal-ruimtelijke analyse van maken. Op 11 december zal de universiteitsraad en petit comite praten over de college-voorstellen.