Nieuws - 16 februari 1995

College wil leerstoel Hordijk toch behouden

College wil leerstoel Hordijk toch behouden

Het college van bestuur wil de 0,2-leerstoel Milieusysteemanalyse van prof. dr L. Hordijk, ondanks de negatieve adviezen van het cluster Bodemkunde en milieuhygiene, behouden. Het college vindt de milieusysteemanalyse van groot belang voor het onderwijs en wil rekening houden met de complexiteit van de huidige functie van Hordijk. Bovendien meent het college dat Hordijk de functie van wetenschappelijk directeur van de onderzoekschool Wimek en het Centrum voor milieu- en klimaatstudies niet kan vervullen zonder hoogleraar te zijn.

Het cluster heeft het college in tweede instantie laten weten akkoord te gaan, mits de formatieruimte van de leerstoel wordt verdubbeld. De commissie, die deze leerstoel in december evalueerde, bracht namelijk een negatief advies uit over behoud van deze leerstoel. De evaluatiecommissie vond dat het onderwijs en de opzet van geintegreerd onderzoek de afgelopen jaren niet goed van de grond is gekomen. Zij schreef dat deels toe aan de invulling van de leerstoel.

Hordijk moet zijn eigen hoogleraarsplaats terugverdienen met derde geldstroom onderzoek en tevens het Centrum voor milieu- en klimaatstudies en de onderzoekschool besturen. Een moeilijke opgave. Maar de commissie wijt de geringe onderzoeks- en onderwijsresultaten ook toe aan de performance van Hordijk zelf. Hij heeft zich volgens de commissie te weinig gericht op de activiteiten binnen de Landbouwuniversiteit en te veel op buiten-universitaire taken.