Wetenschap - 20 juni 1996

College wil falende eerstejaars niet voor tweede jaar inschrijven

College wil falende eerstejaars niet voor tweede jaar inschrijven

Het college van bestuur wil in het studiejaar 1996/1997 een bindend studieadvies invoeren voor propaedeusestudenten die minder dan 25 procent van de studiepunten halen, niet reageren op herhaalde oproepen van studiecoordinatoren en geen bijzondere reden hebben voor hun slechte prestaties. Het college heeft hierover een voorstel naar de universiteitsraad gestuurd.

Het college-voorstel komt erop neer dat eerstejaars tien studiepunten moeten halen om hun recht op inschrijving voor het tweede jaar veilig te stellen. Daarmee is de eis van het college aanmerkelijk soepeler dan bijvoorbeeld de norm voor de tempobeurs, die momenteel 21 studiepunten bedraagt.

Het college heeft voor komende studiejaar een laagdrempelige norm gekozen, omdat het een bindend studieadvies pas definitief wil invoeren in het studiejaar 1997/1998, als de studieprogramma's zijn vernieuwd.

Een commissie met onder meer propaedeusedocenten, studiecoordinatoren en studenten moet zich gaan buigen over de invulling van het advies. Het college overweegt hier ook een schooldecaan bij te betrekken. De commissie onderwijs en onderzoek van de universiteitsraad bespreekt het collegevoorstel op 24 juni.