Nieuws - 14 september 1995

College wil drie post-doc

College wil drie post-doc

Het college van bestuur wil in 1996 financiering vinden voor drie post-doc's op het thema duurzaamheid. De post-doc's zullen voor twee jaar worden aangesteld op de grensgebieden van de onderzoekscholen. Het college heeft dit onlangs in de vaste commissie wetenschap (vcw) toegezegd. De vcw acht het aanstellen van deze post-doc's een manier om de duurzaamheidsmissie vorm te geven. Aanvankelijk had de vcw bij de vaststelling van het voorwaardelijk gefinancierd onderzoek 1994-1998 hiervoor een kleine ruimte gereserveerd. Deze ruimte is echter verdwenen. Het college onderzoekt nu welke andere mogelijkheden er zijn voor financiering. De onderwerpen die de post-doc's moeten aangrijpen liggen nog open. Wel staat vast dat de uitkomsten voor zoveel mogelijk vakgebieden relevant moeten zijn. Is eenmaal zeker dat er financiering is, dan kunnen de coordinatoren van de onderzoekscholen voorstellen indienen.