Nieuws - 9 november 1995

College wil communicatie met werkvloer verbeteren

College wil communicatie met werkvloer verbeteren

Het bezuinigingsbeleid van het college van bestuur en de universiteitsraad komt onvoldoende tot uitwerking op de werkvloer. Ook ontbreekt daar dikwijls de acceptatie van het gevoerde beleid. Daarom is een doorbrekend kanaal nodig om groepen die getroffen worden door bezuinigingen, te overtuigen van het goede sociale beleid van het bestuur, aldus het collegelid mr H.M. van den Hoofdakker.

Hij reageerde daarmee op opmerkingen uit de universiteitsraad, die zich zorgen maakte over de trage uitvoering van het sociaal beleid en demotivatie onder het LUW-personeel. Progressief Personeel sprak over een kloof tussen college en raad enerzijds en de werkvloer anderzijds" en was bevreesd dat de universiteit steeds verder wegzakt in een financieel moeras". Centrale Lijst had behoefte aan een inhoudelijke visie op de universiteit, die de motivatie en het carriereperspectief van het personeel kan verbeteren".

Van den Hoofdakker stelde daarop dat het college een duidelijk en verantwoord beleid heeft, maar dat de informatie over dat beleid beter moet worden gecommuniceerd. Zo meldde hij dat de universiteit sinds het begin van 1994 reeds honderd personeelsplaatsen heeft bezuinigd en dat momenteel nog eens veertig personeelsplaatsen worden leeggemaakt. We halen de doelstelling van 150 plaatsen krimp volgend jaar dan ook zeker", verzekerde hij de raad.

Het buiten-universitaire raadslid Krol stelde daarop voor dat het college voortaan de essentie van het beleid moet doorgeven aan de werkvloer. Wellicht is een vaste rubriek in het WUB nuttig, waar desnoods op papegaai-achtige wijze het beleid wordt toegelicht." Tap82 was het met Van den Hoofdakker eens dat de centrale bestuurders meer moeten uitstralen dat het door hen geformuleerde beleid inderdaad tot de gewenste resultaten zal leiden.

Centrale Lijst tekende aan dat communicatie alleen niet genoeg is, maar dat het college een aio- en postdoc-beleid dient te ontwikkelen. Van den Hoofdakker: Ik leg dit zo uit dat we onze visie dan niet goed uitdragen. We hebben geen gebrek aan visie, maar doen vanwege de bezuinigingen minder met onze visie dan we deden."