Nieuws - 2 maart 1995

College wil bestuur onderwijsinstituten uitbreiden

College wil bestuur onderwijsinstituten uitbreiden

Het college van bestuur wil tegemoet komen aan de kritiek van de universiteitsraad op het ondemocratische gehalte van de onderzoeksinstituten: er zitten geen studenten en ondersteunend en beheerspersoneel (obp) in de besturen. Omdat dit wettelijk is vastgelegd, kan er niet zomaar een bestuurslid met stemrecht worden toegevoegd. Als tussenoplossing pleit het college voor assessors (bijzitters) in de besturen. Het college denkt aan twee assessors per instituut: een aio en een obp'er. Ze kunnen volwaardig meepraten en gestemd wordt er vrijwel toch nooit", verdedigde het college de tussenoplossing.