Wetenschap - 29 augustus 1996

College wil 4,5 miljoen extra bezuinigen

College wil 4,5 miljoen extra bezuinigen

Het college van bestuur stelt voor om vanaf 1997 tot het jaar 2000 jaarlijks 4,5 miljoen gulden extra te bezuinigen op de uitgaven van de LUW. De bezuinigingen zijn nodig omdat de bezuinigingen uit het Masterplan vertraagd tot stand komen. Daardoor zou het LUW-exploitatieresultaat de komende jaren negatief worden.

In een brief aan de universiteitsraad stelt het college voor om de komende vier jaar de prijsstijgingen van apparatuur en andere materiele voorzieningen niet te compenseren. Dat levert twee miljoen gulden per jaar op. Ook voert het college een nieuwe maatregel op, de zogenaamde IBV-bezuiniging. Dat staat voor Integrale budgetverantwoordelijkheid. Budgethouders zijn verantwoordelijk voor alle uitgaven van hun afdeling of vakgroep en kunnen tekorten op personeel compenseren door minder aan apparatuur of onderhoud uit te geven, of omgekeerd. Deze maatregel moet eveneens twee miljoen per jaar opleveren.

Voorts heeft het college een meevaller bij de uitgaven geboekt; de wachtgelden voor ontslagen personeel kosten een half miljoen minder dan vorig jaar begroot. Per saldo besteedt het college zo 4,5 miljoen minder per jaar, voldoende om de exploitatie van de LUW de komende jaren positief af te sluiten. Daarbij gaat het college ervan uit dat het ministerie van LNV de toegezegde rijksbijdrage keurig gaat overmaken tot het jaar 2000.

Overigens moet de sector Plant- en gewaswetenschappen, die te veel personeel in dienst heeft, zelf zijn problemen oplossen. Het tekort van enkele miljoenen guldens blijft op de rekening staan van de sector, die de komende jaren maatregelen moet nemen om het tekort af te lossen, schrijft het college.

Ook stelt het college dat de besteding van het toegezegde geld voor de onderwijsverbetering, de Studeerbaarheidsgelden, niet gepaard moet gaan met het aannemen van nieuw personeel, maar dat vast personeel de projecten moeten uitvoeren.