Nieuws - 1 februari 1996

College trekt fusieplan Dierwetenschappen in

College trekt fusieplan Dierwetenschappen in

Het college van bestuur heeft op 29 januari het voorstel voor een vakgroepsfusie Dierwetenschappen teruggetrokken, tijdens het vooroverleg van de universiteitsraad. De fusie is niet van de baan, maar het college wil meer tijd om zich te bezinnen op de consequenties.

Het cluster Dierwetenschappen bereidt al geruime tijd een fusie voor van de vakgroepen Experimentele diermorfologie en celbiologie (EDC), Fysiologie van mens en dier, Veefokkerij, Veehouderij, Veevoeding en Visteelt en visserij. Dit met het oog op de toekomstige middenstructuur, bestaande uit onderwijs- en onderzoeksinstituten. Het cluster wilde een werkbare bestuursstructuur in de vorm van een grote vakgroep. Een minderheid van twee leden van het clusterbestuur, wetenschappelijk medewerkers, was tegen. Zij twijfelden aan de herkenbaarheid van de afzonderlijke eenheden en aan het democratisch functioneren van een gefuseerde vakgroep. Een vakgroep met 130 personen is te groot om inhoudelijk en bestuurlijk nog adequaat te reageren, zo argumenteerde prof. dr J.W.M. Osse van de vakgroep EDC in een brief aan het college. Hij schreef: Zo'n situatie vraagt om het afstand doen van individuele medewerkers van invloed die hun krachtens de huidige wet toekomt." Osse vreest voor het on
tstaan van ongewenste informele circuits waarin beslissingen worden voorbereid.

De universiteitsraad kan zich vinden in de geuite bezwaren en vindt dat beter uitgezocht moet worden wat de nadelen zijn van een vakgroepsfusie. Het college van bestuur trok het voorstel daarop terug en beloofde deze zomer met een algemene visie op vakgroepsfusies te komen.