Nieuws - 21 september 1995

College tracht Veeger uit kamer te zetten

College tracht Veeger uit kamer te zetten

Prof. dr C. Veeger, emeritus-hoogleraar Biochemie, is door het college van bestuur tot persona non grata verklaard. Veeger moet zijn kamer op de vakgroep verlaten en krijgt niet langer de beschikking over vakgroepsfaciliteiten. De nieuwe hoogleraar Biochemie, prof. dr ir C. Laane, zou de begeleiding van vijftien promovendi en de participatie in internationale netwerken van Veeger moeten overnemen.


Het college heeft Veeger een kamer aangeboden in een barak bij het Transitorium, maar dat accepteert hij niet. Ik heb nu vakantie, maar op 1 oktober ga ik weer op mijn kamer zitten. Het is godgeklaagd. De barak is smerig, het zeil op de vloer is kapot. Moet ik daar de komende vier jaar internationale gasten ontvangen?"

Het college van bestuur wil Veeger van de vakgroep weren, omdat het merendeel van de vakgroepsmedewerkers dat zou willen. Inmiddels is op de vakgroep een anonieme enquete onder de medewerkers gehouden. Daaruit bleek dat zeventig procent van de medewerkers Veeger op de vakgroep wil houden.

De nieuwe hoogleraar Laane zegt de mening van de vakgroep te respecteren. Hij gaat met het college onderhandelen om tot een oplossing te komen. Laane wil dat Veeger een kamer op de vakgroep behoudt. Eerder heeft hij met Veeger overeenstemming bereikt over de begeleiding van de promovendi en de participatie in de internationale netwerken. We moeten weer aan het werk", meent de van Unilever overgekomen hoogleraar.

De vakgroep Biochemie was de afgelopen maanden in rep en roer gedurende de benoemingsprocedure die leidde tot de komst van Laane. Tussen de benoemings-adviescommissie en enkele vakgroepsleden die op de leerstoel solliciteerden, ontstonden problemen. Veeger mengde zich in de procedure en de rector moest regelmatig als crisismanager optreden. Hoewel iedereen zich met de komst van Laane heeft verzoend, hebben de hoofdrolspelers bij de benoeming over en weer diepe wonden geslagen. De rector wil geen commentaar leveren op het collegebesluit over de huisvesting van Veeger, omdat het gaat om een personele aangelegenheid.