Nieuws - 2 februari 1995

College stopt ondersteuning tweedegeldstroomprojecten

College stopt ondersteuning tweedegeldstroomprojecten

Het college van bestuur zal tot 1 januari 1996 geen aanvragen honoreren voor zogenaamde obp-ondersteuning van tweedegeldstroomprojecten. Het gaat om bijvoorbeeld analisten, enqueteurs, en archivarissen die per NWO-project worden toegevoegd aan een post-doc of onderzoeker in opleiding (oio).


De gewone universiteiten krijgen voor deze projecten extra geld van het ministerie van Onderwijs: 80.000 tot 100.000 gulden per oio-plaats; het ministerie van Landbouw stopt deze bedragen in de lump sum. Het fonds van tweeenhalf miljoen gulden dat het college van bestuur zelf voor de projecten had geoormerkt is voor dit jaar uitgeput. NWO subsidieert als hoogwaardig beoordeeld wetenschappelijk onderzoek in verschillende disciplines.

Afgezien van de afgekondigde stop heeft het college besloten de regeling te uniformeren. Tot nog toe had een extern gefinancierde post-doc (een tijdelijk aangesteld gepromoveerd onderzoeker) recht op 0.8 ondersteuning en een oio op 0.4. Dat is gelijkgeschakeld op 0.4 en wordt in geld uitgedrukt: 25.000 gulden per project. De maatregelen zijn niet van toepassing op lopende projecten. Ook loopt de financiering van het obp af, als de aanstelling van de oio afloopt. In praktijk betekent dat niet altijd een vierjarige aanstelling wordt gegarandeerd.

Op sommige vakgroepen zullen, zeggen woordvoerders op de sectoren, wellicht analisten met een vaste aanstelling in de problemen komen, omdat nieuw NWO-projecten niet langer voor de benodigde middelen kunnen zorgen. Dit probleem speelt o.m. op Biochemie. Prof. dr C. Veeger is bijzonder ontstemd over de maatregel en meent dat de universiteitsraad hierover moet beslissen. Het is geoormerkt geld", zegt de hoogleraar, bestemd voor hoogwaardig onderzoek bij de goeie vakgroepen. Het college had ervoor moeten zorgen dat dat ook zichtbaar was gemaakt op de begroting van het ministerie. De goeie worden nu de dupe; men vergeet dat een analist goud waard is, cruciaal om een beginnend oio op weg te helpen, cruciaal om wetenschappers werk uit handen te nemen. Het college van bestuur begrijpt werkelijk niet wat nodig is voor goed onderzoek en waar goed onderzoek wordt gedaan." Bij Biochemie verzorgt het ondersteunend personeel practica en wordt ijverig meegepubliceerd. Volgens Veeger
moet dit personeel dan ook in het beschermingsplan voor onderzoekscholen worden betrokken.