Nieuws - 16 februari 1995

College stelt acht onderwijsinstituten voor

College stelt acht onderwijsinstituten voor

In het Masterplan stelt het college van bestuur voor om onderwijsinstituten op te richten, die de richtings-onderwijs-commissies (roc's) en M.Sc.-opleidingen zouden moeten overkoepelen. Daarbij denkt het college aan een inrichting met acht gebieden: plant- en gewaswetenschappen (met daarbij ondergebracht T10, T12 en T15); dierwetenschappen (T20); humane voeding en levensmiddelentechnologie (T30 en T31); natuur, landinrichting en landgebruik (L10, L30 en O10); milieu, bodem, water, atmosfeer (L50 en T32); maatschappijwetenschappen (M10, M30 en O20); biologische en moleculaire wetenschappen (B, T33 en T34) en tot slot, systeem & techniek (L20 en L60). De M.Sc.-opleidingen moeten nog een plaatsje vinden.

Het college denkt niet aan het opheffen van de bestaande roc's of fusies van opleidingen; de functie van de roc's blijft dezelfde. De onderwijs-instituten komen er dus extra bij. Ze zullen de onderwijsprogramma's moeten vaststellen, aldus het college, zodat de universiteitsraad deze bevoegdheid zal moeten delegeren. Wel zal de raad budgetten aan de instituten moeten verlenen, die op haar beurt het geld moet verdelen over de vakgroepen die onderwijselementen verzorgen voor de studies. Het college wil elk onderwijsinstituut laten leiden door een wetenschappelijk directeur - een hoogleraar - die de meerwaarde van het instituut moet uitdragen.