Nieuws - 16 februari 1995

College schrapt halve leerstoel Milieu-microbiologie

College schrapt halve leerstoel Milieu-microbiologie

Het college ziet in het herziene Leerstoelenplan af van een halve, nieuwe leerstoel Milieu-microbiologie. Reden is de reeds bestaande aandacht binnen de clusters Biomoleculaire wetenschappen en Levensmiddelentechnologie voor de microbiologie. De vrijgekomen ruimte wil het college inzetten voor de moleculaire en celbiologische leerstoelen op het grensvlak van Plantaardige produktie en Biomoleculaire wetenschappen.

Biomoleculaire wetenschappen wilde een halve leerstoel Milieu-microbiologie, gericht op micro-biologische processen van belang voor biologische zuivering. Samen met de leerstoel Microbiologie van prof. dr W.M. de Vos, zou daarmee elke vakgroep in het cluster op precies anderhalve leerstoel uitkomen. In het vorige plan ging het college nog wel akkoord met de halve leerstoel Milieu-microbiologie.

Maar hierop gaf Industrieel microbioloog prof. dr J.A.M. de Bont van het cluster Levensmiddelentechnologie aan, dat binnen zijn leeropdracht de milieu-microbiologie al behartigd wordt en dat er ongewenste overlap zou ontstaan. In 1993 was bij een evaluatie ook gebleken, zo herinnerde hij het college, dat er ruim voldoende onderwijsaanbod in de microbiologie is.

Het cluster wilde ook de vakgroepen Organische chemie en Fysische- en kolloidchemie ieder met anderhalve leerstoel bedelen. Het college houdt echter vast aan haar besluit om een leerstoel bij Fysische, en twee leerstoelen bij Organische chemie te plaatsen.