Nieuws - 11 mei 1995

College kiest voor nieuwbouw op Kortenoord

College kiest voor nieuwbouw op Kortenoord

De nieuwbouw van een multifunctioneel complex op Kortenoord moet doorgaan. Voor de afdeling studentenzaken komt ruimte vrij in het bestuurscentrum. Dit schrijft het college van bestuur in de in de nota herijking huisvestingsbeleid die op 30 mei wordt besproken in de universiteitsraad.

Volgens het college is nieuwbouw op Kortenoord uiteindelijk goedkoper voor de LU dan renovatie van de oude gebouwen. Natuurlijk hebben we overwogen Kortenoord niet te realiseren, maar dit levert slechts een tijdelijk financieel voordeel op."

Het college wijst op de investeringen die nodig zijn om de oude gebouwen te laten voldoen aan milieu- en veiligheidseisen. Bovendien is er zonder nieuwbouw ook geen opbrengst uit de verkoop van oude panden. Op redelijke korte termijn moeten Tuinbouw, Veevoeding, Plantenveredeling en de Herenstraat worden verkocht. Het oude gebouw van Tropische plantenteelt op De Dreijen heeft nog geen duidelijke functie, maar ligt te zeer ingebed in een LU-complex om voor verkoop in aanmerking te komen. Het college wil ook het pand van Bodemkunde en geologie voorlopig houden, maar onderzoek of het verhuurd kan worden.

De nieuwbouw op Kortenoord vindt volgens de plannen in de bouwnota gefaseerd plaats. In 1997 verhuizen de vakgroepen Bodemkunde en Geologie, Luchtkwaliteit en Humane Epidemiologie en Gezondheidsleer en het sectorbureau Plantaardige Produktie. Later volgen ondermeer Landmeetkunde en de werkgroep Geografische Informatiesystemen.

De herijking van het huisvestingsbeleid vindt plaats op verzoek van de universiteitsraad. Deze liet in december weten de ambitieuze plannen in de bouwnota ongepast te vinden in een tijd van bezuinigingen en ontslagen. Ook wilde de raad niet dat de LU zich in de schulden steekt om de bouwplannen sneller te kunnen uitvoeren dan het investeringsbudget van het ministerie van landbouw toelaat.

Het college van bestuur wil echter toch geld lenen op de kapitaalmarkt om de 34 miljoen kostende nieuwbouw op Kortenoord mogelijk te maken. De motivatie daarbij is dat de LU op deze manier kiest voor de toekomstgerichte aanpak.