Nieuws - 16 februari 1995

College kiest voor halve leerstoel Diertaxonomie

College kiest voor halve leerstoel Diertaxonomie

Het college van bestuur stelt de universiteitsraad voor om de leerstoelen Diertaxonomie en Plantentaxonomie te koppelen tot een aandachtsgebied Biosystematiek, en hier samen een leerstoel voor uit te trekken. Dit blijkt uit het herziene leerstoelenplan waar de universiteitsraad in maart over beslist.


Het college wilde aanvankelijk Diertaxonomie opheffen, maar ze meent dat het toch belangrijk is om de moleculaire benadering in de Wageningse taxonomie te houden. Plantentaxonoom prof. dr ir L.J.G. van der Maesen ziet veel in samenwerking, maar voelt er weinig voor om een halve leerstoel in te leveren.

Het college stelt verder een structuurcommissie in om 5,5 fte te verdelen over zes leerstoelen op het grensgebied van Plantaardige produktie en Biomoleculaire wetenschappen, namelijk Moleculaire biologie, Moleculaire fysica, Plantenfysiologie, Plantenmorfologie, Moleculaire en celgenetica en de - in het vorige plan nog geschrapte - leerstoel Ecofysiologie. De commissie moet de taken afbakenen en de leerstoelen opnieuw omschrijven. Het college sluit overheveling van capaciteit naar Plantaardige produktie niet uit.

Het college wil vervolgens bij Plantaardige produktie een halve, biologische leerstoel Bosontwikkeling en Bosteelt instellen, naast een integrerende stoel Bosbeleid en Bosbeheer. Voor de eerder voorgestelde leerstoel Economie van hernieuwbare bronnen bij de cluster Economie, was te weinig draagvlak aldus het college. De economen moeten nu wel een halve stoel meebetalen aan Bosbeleid en Bosbeheer. Het college blijft voorlopig bij haar voornemen om het aandachtsgebied Fysiologie van insekt-plantrelaties niet in te vullen. Een deeltijdse leerstoel is op termijn wellicht mogelijk, bijvoorbeeld als bijzondere leerstoel.