Nieuws - 5 december 1996

College heroverweegt invoerdatum hoger instellingscollegegeld

College heroverweegt invoerdatum hoger instellingscollegegeld

Het college van bestuur overweegt de invoerdatum van de collegegeldverhoging voor studenten zonder recht op studiefinanciering naar achteren te verschuiven, naar aanleiding van commentaar van de commissie studentenvoorzieningen. Studenten die geen basisbeurs krijgen en ook niet meer mogen lenen bij de Informatie Beheer Groep zouden vanaf volgend studiejaar achtduizend gulden collegegeld moeten betalen.

Met name de studentenfracties dringen erop aan het zogenaamde instellingscollegegeld een jaar later te verhogen tot het bedrag van achtduizend. Zij vrezen dat anders een groep studenten met studievertraging niet gaat afstuderen. De universiteit loopt dan de afstudeerpremies voor deze mensen mis. Omdat het college het beoogde instellingscollegegeld voor het studiejaar 1997/1998 pas onlangs bekendmaakte, kan het hoge tarief hen niet prikkelen om nog snel dit studiejaar af te studeren. Dat is immers nauwelijks haalbaar. Ook is nog niet bekend tot welk bedrag de andere universiteiten het instellingscollegegeld gaan verhogen. Het hoge bedrag zou een slecht visitekaartje voor de LUW kunnen zijn.

Het bedrag van achtduizend gulden is bedoelt als een afschriktarief", vertelt hoofd Studentenzaken drs Hans Bosman. Eigenlijk hopen we dat niemand het hoeft te gaan betalen. Het moet een prikkel zijn om niet langer te studeren dan nodig is, want dat kan de universiteit niet meer financieren." De werkelijke kosten van een jaar studie aan de LUW liggen nog flink hoger, volgens Bosman. We hebben ook vorig jaar al aangekondigd dat we het instellingscollegegeld voor het studiejaar 1997/1998 flink willen verhogen", zegt hij.

Bosman kan niet ontkennen dat studenten aan het hoge tarief kunnen ontsnappen door zich in te schrijven bij een andere universiteit met een lager collegegeld. Op andere universiteiten hebben studenten een ontsnappingsroute in de vorm van deeltijdstudies, maar dat geldt niet voor Wageningen, waar geen enkele studie nog een deeltijdvariant heeft.