Nieuws - 9 november 1995

College heroverweegt benoeming adjunct-secretaris

College heroverweegt benoeming adjunct-secretaris

Na kritiek van de personeelsfracties in de universiteitsraad gaat het college van bestuur zich opnieuw beraden over benoeming van een adjunct-secretaris reorganisatieprojecten.

Het bericht dat sectordirecteur F.A.H.M. Schelbergen zich als deeltijd adjunct-secretaris gaat buigen over het reorganiseren van de proefaccomodaties, is de leden van Centrale Lijst, Progressief Personeel en Tap82 in het verkeerde keelgat geschoten. Tijdens de raadsvergadering van 7 november eisten de fracties in een motie dat het college de functie weer schrapt.

Volgens dr ir L.R. Verdooren van Centrale Lijst zit het de personeelsfracties dwars dat, ondanks de noodzakelijke bezuinigingen op personeel, een sectordirecteur een extra functie krijgt. Daarover ontstaat bij het personeel op de werkvloer onrust. Het feit dat de benoemde directeur uit de hoek van Plantaardige Produktie komt, waar de personeelsproblemen groot zijn, maakt het er niet beter op.

In de universiteitsraad verwoordde zijn fractiegenoot dr I. Rietjens deze kritiek echter uiterst voorzichtig. Op de werkvloer ontstaat zo de indruk dat de prioriteit is verschoven van vakgroepen naar sectoren."

Het personeelsbeleid behoort niet tot de bevoegdheden van de raad. De fracties beroepen zich in hun motie echter op in 1993 tussen college en raad gemaakte afspraken over de lijnen waarlangs bestuur en beheer lopen. De benoeming van een nieuwe adjunct-secretaris zou hier strijdig mee zijn.

Ondanks het bedekte taalgebruik tijdens de vergadering kwam de boodschap bij het college over. Collegelid mr H.M. van den Hoofdakker zei te schrikken van de kritiek. Als u zegt dat deze benoeming op de werkvloer anders wordt uitgelegd, wil ik nog wel eens kijken of dit wel de handigste weg is geweest." De personeelsfracties besloten daarop de motie aan te houden.