Nieuws - 23 februari 1995

College halveert besteding vakgroepsfondsen

College halveert besteding vakgroepsfondsen

De LU-vakgroepen moeten dit jaar hun bestedingen uit de vakgroepsfondsen halveren ten opzichte van vorig jaar. De sectordirecteuren zullen hierbij ondersteuning verlenen, schrijft het college van bestuur in een brief aan de vakgroepen en clusters. Met deze maatregel wil het college de liquiditeitspositie van de LU versterken met 5,3 miljoen gulden.

De brief volgt na overleg tussen college en universiteitsraad over de begroting 1995. De raad wilde eind vorig jaar een beperking van alle uitgaven van de LU, zodat de universiteit dit jaar geen geld hoeft te lenen op de kapitaalmarkt. De vakgroepsfondsen, die vooral worden aangevuld met inkomsten uit contractonderzoek, spelen een belangrijke rol bij de liquiditeitspositie van de LU. Hun positieve saldi wegen op tegen de negatieve saldi van het apparatuurfonds en het centraal fond, die centraal worden beheerd. Als de vakgroepen dit jaar plotseling meer geld onttrekken aan hun fondsen - om bijvoorbeeld bezuinigingen te compenseren - dan komt de universiteit in betalingsproblemen.

De universiteitsraad pleitte vorig jaar al voor een halvering van de bestedingen. De brief van het college vermeldt niet of vakgroepen die aantonen dat ze per se meer dan vijftig procent moeten uitgeven, dispensatie krijgen. De architect van het kortingsplan, CL-raadslid dr ir I. Rietjens, maakt zich echter geen zorgen over deze omissie. Als de vakgroepen krap komen te zitten, melden ze zich toch wel."