Nieuws - 11 april 1996

College beslist snel over hoogte collegegeld

College beslist snel over hoogte collegegeld

Het college van bestuur hoopt nog voor de zomer een beslissing te nemen over de hoogte van het instellingscollegegeld voor het studiejaar 1997/1998. Dit zegt collegelid mr H.M. van den Hoofdakker.

Het instellingscollegegeld is het bedrag dat de LUW straks ondermeer vraagt aan achtstejaars studenten en 27-plussers, studenten zonder recht op studiefinanciering. De universiteiten krijgen voor deze groep geen geld meer van de overheid. Het LUW-budget gaat hierdoor in 1997 met 1,8 miljoen omlaag.

Uit het oogpunt van de concurrentiepositie van de LUW let het college op wat andere universiteiten doen. Duidelijk is echter wel dat studenten straks fors meer moeten betalen.

Een kostendekkend collegegeld bedraagt zo'n tienduizend gulden. Aan een dergelijk bedrag kleven echter bezwaren. Zo is een groot deel van de 193 auditoren die dit studiejaar staan ingeschreven, erkend. Erkende auditoren hebben een geldige reden voor hun studievertraging; een verhoogd collegegeld krijgen zij vergoed uit het auditorenfonds. Het college voelt niets voor dergelijk rondpompen van geld. Voor studenten met een bestuursbeurs moet het college tevens een oplossing bedenken, want formeel vallen ook zij onder het instellingscollegegeld.