Nieuws - 6 juli 1995

College belooft einde van Millenium-ellende

College belooft einde van Millenium-ellende

Met ingang van september zullen alle vakgroepen kunnen beschikken over gedetailleerde budgetoverzichten voor zowel de eerste als de derde geldstroom, waarbij de saldi correct zijn weergegeven, overbodige op- en afboekingen achterwege blijven, BTW-problemen zijn opgelost en de budgethouder snapt hoe de cijfers binnen Millennium tot stand zijn gekomen.


Dit heeft het college van bestuur beloofd aan de universiteitsraad op 4 juli. Volgens secretaris Theijse zal de kwaliteit van de overzichten dan veel beter zijn dan die van het oude systeem Fibus.

Het college bood de raad een lijstje aan met zeventien punten die eind augustus gerealiseerd zullen zijn. Tijdens de vergadering kon het collegelid Van den Hoofdakker echter geen garantie geven dat het ook echt zal lukken. De raad houdt Van den Hoofdakker voortaan verantwoordelijk voor de voortgang van Millennium. De raad stelde vast dat Van den Hoofdakker de problemen bij de invoering van Millennium heeft onderschat en de universiteitsraad herhaaldelijk een te rooskleurig beeld heeft geschetst.

Van den Hoofdakker moest zichzelf binnen een week corrigeren: de leverancier Dun & Bradstreet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de problemen. Dat had het Progressief personeel ook al opgemaakt uit het Millenniumdossier dat aan de raad was gestuurd. Een chaotisch dossier, merkten de raadsleden op. Een week geleden werd de schuldvraag nog bij Dun & Bradstreet gelegd", merkte het buiten-universitaire raadslid A. Goedmakers op. Het lijkt me knap om die stelling met dit dossier te schragen. Het is nog net geen minachting voor de raad, maar dit dossier is exemplarisch voor de hele gang van zaken: niet gestructureerd, toezeggingen worden later weer ingetrokken."