Nieuws - 12 januari 1995

Collecties landbouwrassen onder verantwoording VN

Collecties landbouwrassen onder verantwoording VN

De internationale landbouwkundige instituten (IARC) hebben eind vorig jaar eindelijk hun genenbanken formeel onder auspicien van de VN-voedselorganisatie FAO gebracht. De ondertekening van het contract had lang op zich laten wachten, omdat de zeggenschap over de meer dan een miljoen verzamelde landbouwrassen en wilde verwanten in de tropen, erg gevoelig ligt.

Er is overeengekomen dat de instituten de rassen vrij toegankelijk houden voor alle bonafide gebruikers en dat noch de instituten zelf, noch de gebruikers, een patent op de landrassen aanvragen. Bovendien hebben de instituten zich verplicht het genetisch materiaal naar internationale standaard te bewaren, met hulp van de FAO en het International Plant Genetic Resource Institute (IPGRI). Verder zullen ze de FAO commission on Plant Genetic Resources erkennen voor de vaststelling van een gezamenlijke politiek.

De FAO wil dat ook de nationale genenbanken van de lidstaten, zich aansluiten bij dit netwerk. Tweeendertig lidstaten, waarvan de helft ontwikkelingslanden, hebben zich daartoe bereid verklaard.