Nieuws - 26 september 1996

Cohen Stuart hoogleraar Fysische- en kolloidchemie

Cohen Stuart hoogleraar Fysische- en kolloidchemie

De vakgroep Fysische- en kolloidchemie krijgt een nieuwe hoogleraar. De universiteitsraad stemde onlangs in met de benoeming van dr. M.A. Cohen Stuart als opvolger van prof. dr. J. Lyklema, die in november vorig jaar formeel afscheid nam van de LUW. Cohen Stuart moet nog onderhandelen met het college over de job offer. Cohen Stuart promoveerde in 1979 aan de LUW op zijn proefschrift Flexible polymers at a Solid/Liquid Interface en was al werkzaam bij de vakgroep als universitair hoofddocent.

De universiteitsraad stemde eveneens in met het voorstel van de Maatschappij voor Wetenschappelijk Onderzoek in de Tropen om dr. A.M van Cleef te benoemen tot bijzonder hoogleraar Tropische vegetatieoecologie en -kartering.

Van Cleef, die in 1981 aan de Rijksuniversiteit Utrecht met zijn dissertatie The vegetation of the paramos of the Colombian Oriental promoveerde, werkt sinds 1985 als universitair hoofddocent Actuo-oecologie aan de Universiteit van Amsterdam.