Nieuws - 2 februari 1995

Clusters schuiven met overstijgende leerstoelen

Clusters schuiven met overstijgende leerstoelen

De clusters Plantaardige produktie, Bodemkunde en milieuhygiene, Economie, Sociologie en Landgebruik, zijn teleurgesteld, verontwaardigd, en het in ieder geval niet eens met de wijzigingen van het college in hun eigen plannen, zo blijkt uit hun adviezen. Op enkele concessies na blijven ze dan ook bij hun plan.

De clusters vallen vooral over de oplossingen voor de leerstoelen die ze zelf als clusteroverstijgende of zwevende leerstoelen brandmerkten: Diertaxonomie, Geologie en mineralogie, Recreatie en toerisme, Technologie en agrarische ontwikkeling en Milieusysteemanalyse.

Waar het college deze leerstoelen geschrapt heeft, omdat de cluster ze niet als alleen haar taak wilde zien (in het geval van Diertaxonomie en Geologie), wijzen de clusters opnieuw op het belang van de leerstoel voor de universiteit. Waar het college een leerstoel toch bij een of meerdere clusters heeft ondergebracht, willen de clusters toch dat het college een andere oplossing zoekt.