Nieuws - 19 januari 1995

Clusters hebben invloed op omvang sectorbureau

Clusters hebben invloed op omvang sectorbureau

De clusters van vakgroepen op de LU hebben zelf invloed op de omvang van de sectorbureau's, maar weten ze dat ook? Daarover bestaan in het bestuurscentrum twijfels. Een brief moet uitkomst bieden.

Collegelid mr H.M. van den Hoofdakker vermoedt dat clusters niet goed weten hoe ze hun invloed op de omvang op de sectorbureau's kunnen laten gelden. Die indruk heb ik niet gekregen van de sectordirecteuren, dat laat zich raden."

Op het hoofdgebouw is nu een brief opgesteld waarin wordt uitgelegd hoe de begrotingsprocedure voor de sectoren werkt. De leden commissie financien en planning van de universiteitsraad bogen zich er 17 januari over. De brief is duidelijk genoeg, oordeelden de fracties.

Wel drongen de fracties erop aan dat bezuinigingen op het sectorbureau voortaan ten goede komen aan de clusters in de betreffende sector en niet verdwijnen in de pot met algemene middelen. Het college van bestuur neemt deze suggestie over.