Nieuws - 9 februari 1995

Citaties in ISI-tijdschriften ter discussie

Citaties in ISI-tijdschriften ter discussie

De cluster Sociale wetenschappen gaat het gebruik van citatie-indexen bij onderzoeksbeoordelingen opnieuw ter discussie stellen bij de vaste commissie wetenschap (vcw). Ze acht citatie-indexen slecht zeer beperkt geschikt als kwaliteitsaanduiding.

Ter voorbereiding van het gesprek met de vcw, hebben filosoof prof. dr M. Korthals, jurist mr A. van Eldijk en voorlichtingskundige prof. dr C.M. van Woerkum, de haken en ogen aan de methode nog eens op een rijtje gezet. Ze wijzen erop dat de vcw bij de beoordeling van de voorwaardelijke financieringsprogramma's al heeft gekozen voor citatie-index als een kwaliteitsaanduiding, terwijl hier binnen de wetenschapssociologie nog onenigheid over is.

Te veel nadruk op citatie-index leidt tot mechanismen als veel overzichtsartikelen schrijven over wat in de Engelstalige wereld in de mode is, zo vrezen de drie. Ze zien de citatie-index als een aardig hulpmiddel, maar meer niet. Daarom, vinden ze, moet de vcw zoeken naar aanvullende criteria.

Tenslotte stellen ze vraagtekens bij het feit dat de vcw alle vakgroepen heeft aangeraden te publiceren in ISI-tijdschriften. Een van de problemen hierbij is dat ISI-tijdschriften van de lijst kunnen zijn afgevoerd, voordat de publikatie verschijnt. Volgens de sociaal wetenschappers kunnen vakgroepen zich beter bij de vraag houden voor welk tijdschrift en welke doelgroep zij hun artikel willen schrijven.

Afgelopen maand heeft ook de vcw zelf besloten dat er aanvullende criteria moeten komen voor onderzoeksbeoordeling. Hiertoe heeft ze onlangs een subgroepje ingesteld.