Nieuws - 20 juni 1996

China accepteert toch

China accepteert toch

Minister M. de Boer heeft haar missie in China volbracht: Nederland mag een aantal projecten financieren die een beperking van de Chinese CO2-emissie beogen. De projecten worden betaald uit het Nederlandse fonds voor joint implementation, een pot die speciaal is ingesteld voor broeikashulp. Nederland geeft hierbij tweede- en derde-wereldlanden geld voor de beperking van de CO2-uitstoot. Het is namelijk efficienter om in minder technologisch ontwikkelde landen de CO2-emissie te beperken dan in Nederland. Na 2000 hoopt Nederland deze CO2-reducties in het kader van het VN-klimaatverdrag op eigen conto te kunnen zetten.

Voordat minister De Boer naar China ging, was een groep Nederlandse milieu-economen somber gestemd over de kans van slagen van haar missie. Twee maanden eerder brachten ook zij een bezoek aan China, waarbij bleek dat de Chinezen milieuhulp via joint implementation niet erg zagen zitten. De Aziaten vonden het een vorm van neokolonialisme. Liever besteedden ze het geld aan andere, voor China urgentere problemen. Bovendien vreesde het land straks opgescheept te zitten met de moeilijk te verwijderen kooldioxide.

Maar de Chinezen zijn blijkbaar van mening veranderd. Binnenkort begint Nederland een aantal proefprojecten die het gebruik van aardgas, een minder vervuilende energiebron, moeten bevorderen. De broeikashulp bleek niet zo'n gevoelig obstakel", zegt Vrom-voorlichter P. Maessen, die met minister De Boer mee is geweest. Een echte discussie over joint implementation heeft echter niet plaatsgevonden en China erkent de nieuwe samenwerking niet officieel als joint implementation.

Minister De Boer was erg ingenomen met de vrij plotselinge belangstelling van de Chinese autoriteiten voor investering in aardgasexploitatie, zo meldt Maessen. Ongevraagd begonnen verschillende Chinese gesprekspartners hierover. Misschien hecht China nu meer belang aan terugdringing van de CO2-emissie. Maar mogelijk is er nog een andere reden voor de plotselinge belangstelling voor broeikashulp. Bijna de helft van de capaciteit van het Chinese spoorwegnet wordt nu in beslag genomen door kolentreinen. Als die overbodig worden door aardgasgebruik komt een enorme hoeveelheid transportcapaciteit vrij.