Nieuws - 29 mei 1997

Chemisorptie in het systeem bodem-water-sediment

Chemisorptie in het systeem bodem-water-sediment

Chemisorptie in het systeem bodem-water-sediment
Het Vak
 • J100-217
 • Eerste trimester 1996-1997
 • Aantal respondenten: negen
 • Geen attentiewaarden overschreden, aandachtspunt tijdsbesteding
 • Docent: dr ir Tjisse Hiemstra
  Chemisorptie in het systeem bodem-water-sediment wordt met name gevolgd door ouderejaars studenten Milieuhygiene en Bodem, water en atmosfeer. Studenten gaven in de Muggen-enquete hoge cijfers voor het wetenschappelijke gehalte en de duidelijke onderwijsopzet van het vak. De gemiddelde algemene waardering was 4,3 op een schaal van een tot vijf
  Ik denk dat studenten het vak vooral waarderen omdat ze in het vak kunnen zien wat ze concreet kunnen doen met de kennis die ze in eerdere inleidende vakken hebben gehad, zegt docent dr ir Tjisse Hiemstra. In het vak gaan studenten op een kwantitatieve manier om met evenwichten die ze eerder op een kwalitatieve of semi-kwantitatieve manier gehad hebben. De studenten werken veel met een computerprogramma dat chemische evenwichten berekent.
  Een van de opgaven die worden behandeld gaat bijvoorbeeld over koper in rivierwater. Een beek stroomt daarin in een rivier die veel koper bevat. Studenten moeten de chemische activiteit van koper in drie verschillende stromen berekenen. Je ziet dan dat de giftigheid van het koper niet wordt bepaald door de absolute hoeveelheid koper in het water, maar onder andere door de hoeveelheid opgeloste organische stof waar het koper zich aan kan binden.
  Ik geef twee uur college per week, een uur waarin ik de theorie uitleg en een uur waarin we de opgaven bespreken. Ik heb daarvoor de beschikking over een projector die een computerscherm groot kan projecteren, zodat ik kan laten zien hoe je het vraagstuk met behulp van de computer kan aanpakken.
  Dat studenten relatief veel tijd moeten besteden aan het vak komt door de beperkte computerervaring van veel studenten. Veel opdrachten moeten worden uitgewerkt met spreadsheetprogramma's.
  De vakken in deze rubriek zijn geevalueerd door studenten middels de zogenaamde Muggen-enquete. Studenten kunnen daarin hun oordeel geven over vijftien punten betreffende het vak. Indien meer dan 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is de attentiewaarde overschreden. Indien tussen de 40 en 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is het een aandachtspunt. De meest betrokken roc is verplicht bij twee of meer overschreden attentiewaarden een gesprek te hebben met de docent