Nieuws - 12 september 1996

Chemie krijgt eerste Ritzen-hoogleraren

Chemie krijgt eerste Ritzen-hoogleraren

Als experiment krijgen de universitaire chemici de primeur van de Ritzen-proffen. Tijdelijk kunnen ze er ongeveer twintig aanstellen om de vergrijzing in het vakgebied tegen te gaan. In totaal gaat dat zo'n twintig miljoen gulden kosten. De helft daarvan betaalt de minister.

Op een landelijk chemiecongres heeft top-ambtenaar ir R. de Wijkerslooth nu details bekend gemaakt. De minister steekt komend jaar tien miljoen gulden in het experiment; hij verwacht dat de universiteiten en onderzoekfinancier NWO daar samen eenzelfde bedrag aan toevoegen.

Wat vergrijzing betreft is de universitaire chemie een erkend probleemgebied. In de jaren zestig groeide het vak sterk en werden veel stafleden aangesteld. Daarna was de groei eruit en waren er nauwelijks vaste aanstellingen te vergeven. Het gevolg is een zeer scheve leeftijdsopbouw. Daardoor gaan er de komende tien jaar tachtig chemiehoogleraren met pensioen en dreigt er een tekort aan opvolgers. Naar schatting kunnen de universiteiten zelf hooguit dertig geschikte kandidaten leveren.