Nieuws - 21 september 1995

Celestijnse colleges

Celestijnse colleges

In een splinter van 14 september werd ons dankzij de Bangkok Post duidelijk waarom God nooit een universitaire aanstelling gekregen heeft. Toch miste ik wat actor-georienteerd onderzoek in deze kwestie. Misschien had Hij bepaalde redenen voor een andere keuze?

Zijn publikatie was inderdaad niet van het hoogwetenschappelijk karakter zoals de positivist dat graag ziet. Maar menig wetenschapper kan alleen dromen van een werk dat ter wereld het meest gepubliceerd, vertaald, gelezen en aangehaald is. De spil van zijn betoog bleek een persoon die de loop van de geschiedenis veranderde, iets wat hoogstens van de wetenschap als geheel gezegd kan worden. Hij hield er middels hem opgelucht-colleges op na die heel wat aandacht trokken, en zeker niet inhielden dat je alleen het dictaat moest lezen. Naast wat rabbijnen waren overigens de meesten geen student; hij liet kinderen tot zich komen, had arbeiders als volgelingen, en bekommerde zich om de verschoppelingen van zijn tijd. Ondanks zijn onberispelijke levensstijl werd hij door de gevestigde orde meer miskend dan Galileo in zijn beginperiode. Toch inspireerde zijn leer uiteindelijk miljoenen mensen door de eeuwen heen, uit allerlei culturen en uit alle lagen van de samenlevingen, ook wetenschappers,
met een ethiek, filosofie, mensbeeld en maatschappijvisie, die door menigeen als meest hoogstaand wordt onderkend. Bovendien beloofde hij daarbij een begeleiding die menig student zich zou wensen, en die noemde hij de Trooster.

Geen wonder dat er mensen zijn die hem op zijn woord geloven en menen dat God door hem toch een soort hoogleraar werd...