Nieuws - 23 februari 1995

CSM schenkt Landbouwuniversiteit kwart miljoen

CSM schenkt Landbouwuniversiteit kwart miljoen

Op dinsdag 21 februari ontving de secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, natuurbeheer en visserij een cheque van 250.000 gulden van de jubilerende Centrale Suikermaatschappij (CSM). De CSM, bestaat vijfenzeventig jaar, en wil dat het bedrag wordt bestemd voor het project Grondbewerking in de geintegreerde onkruidbestrijding van de C.T. de Wit onderzoeksschool.

De onderneming exploiteert twee suikerfabrieken in Nederland, waaronder de grootste in Europa. Hoewel de wortels van de CSM vijfenzeventig jaar geleden groeiden vanuit de verwerking van suikerbieten, maakt de suikerdivisie momenteel niet meer uit dan een kwart van de totale activiteiten. Andere takken bevinden zich momenteel in de suikerverwerkende sector, zoals hagelslag, drop etc., maar ook in de zogenaamde suikerchemie.