Wetenschap - 3 oktober 1996

CNV wil onderwijs-cao openbreken

CNV wil onderwijs-cao openbreken

Minister Ritzen voelt er niets voor om de onderhandelingen over de onderwijs-cao te heropenen. De onderwijsbond CNV heeft daarom gevraagd. Het CNV is ontstemd over de onderwijsbegroting en de troonrede. Volgens de bond dreigen de onderwijssalarissen achterop te raken bij de algemene stijging van de welvaart die de regering voorziet.

Dat is voor het Christelijk Nationaal Vakverbond reden om voorlopig niet in te stemmen met het cao-akkoord dat afgelopen zomer door de onderhandelaars is bereikt.

Volgens Ritzen is genoeg gesproken over de punten die de CNV-leden opnieuw ter tafel willen brengen. De bonden willen meer loon, meer vormen van arbeidstijdverkorting en specifieke aandacht voor laag ingeschaald niet-onderwijzend personeel.

De vakverbond CMHF had eerder al laten weten het akkoord niet te ondertekenen, maar de FNV en de Ambtenarencentrale zien geen reden de onderhandelingen te heropenen. Ook bij ons is de vlag niet uitgegaan over dit akkoord", zegt ABOP'er Henk van der Kolk. Maar juist onlangs zijn over de verhouding tussen algemene welvaartsstijging en onderwijssalarissen afspraken gemaakt met Ritzen, zegt hij. Als de CNV'ers bij hun standpunt blijven, staat het Ritzen vrij een akkoord te sluiten met de twee overgebleven bonden.