Wetenschap - 2 oktober 1997

Bureauhoofden relativeren dreigende financiele tegenvaller

Bureauhoofden relativeren dreigende financiele tegenvaller

Bureauhoofden relativeren dreigende financiele tegenvaller
Dat tekort komt er niet
De Landbouwuniversiteit dreigt haar budget dit jaar met bijna acht miljoen te overschrijden. De universiteitsraad reageerde gealarmeerd op de kwartaalcijfers en wil dat het college snel ingrijpt. De bureauhoofden zien de prognose echter niet zo somber in. Ze hopen de tegenvallers in de tweede helft van het jaar grotendeels weg te werken. Daarnaast teren sommige leerstoelgroepen in op hun reserves
Tot ontzetting van de universiteitsraad dreigt de universiteit dit jaar acht miljoen meer uit te geven dan volgens de begroting mag. Dit blijkt uit de financiele kwartaalrapportage. De budgetoverschrijding vindt plaats bij de eerste geldstroom, het geld dat de universiteit van het ministerie krijgt
Hoe groot de dreigende tekorten per onderdeel precies zijn, valt uit de kwartaalcijfers overigens lastig op te maken. Bij het maken van de kwartaalrapportage was een pot van zes miljoen gulden nog niet verdeeld. Dat bedrag is wel met het totale tekort verrekend, maar nog niet met de tekorten bij de groepen. Daarom zal voor een aantal groepen de budgetoverschrijding na de verdeling lager uitvallen
De voormalige sector Dierwetenschappen stevent volgens de prognose af op een tekort van ruim negen ton. Bureauhoofd dr Egbert Egberts weet dit bedrag onmiddellijk te relativeren. Bij het bedrag is ook een half miljoen inbegrepen voor de renovatie van een stal en daarvoor is geld gereserveerd in een speciaal fonds. Dan hebben we natuurlijk nog steeds een tekort van enkele tonnen, maar ik heb goede hoop dat we dat nog wel weg kunnen werken, zegt Egberts. Hij denkt daarbij aan vertraging bij de invulling van vacatures, bedoeld of onbedoeld. Dat geeft weer wat lucht. Aan het einde van het jaar komen we denk ik wel iets te kort, maar niet zo gruwelijk veel.
Reservepotjes
Uit de cijfers valt op te maken dat de voormalige sector Landbouw en samenleving zijn budget met zeven ton dreigt te overschrijden. Dat tekort komt er niet, zegt bureauhoofd dr Piet de Visser beslist. De Visser heeft de afgelopen weken met de betrokken leerstoelhouders over het dreigende tekort gesproken. Een deel van het probleem wordt opgelost via de vakgroepsfondsen, de reservepotjes van de leerstoelgroepen. Daarnaast wordt extra zuinig omgesprongen met het aanstellen van nieuw personeel. Het is in De Leeuwenborch al lang niet meer vanzelfsprekend dat vrijkomende vacatures worden vervuld. Volgens De Visser ondervindt De Leeuwenborch nu de gevolgen van de teruggelopen studentenaantallen
In de universiteitsraad werd gesuggereerd dat het dreigende tekort te maken heeft met het feit dat de leerstoelgroepen en de onderwijs- en onderzoekinstituten nog altijd niet precies weten wat hun budget is. De Visser gelooft niet dat dat veel invloed heeft op het ontstaan van het tekort, wel op de aanpak ervan. Wanneer je naar een leerstoelgroep gaat met de mededeling: Jongens, jullie stevenen af op een tekort, maar ik weet nog niet precies hoeveel want er kan nog wat geld bijkomen, dan is de motivatie om er iets aan te doen niet erg groot. Zolang er nog geld lijkt te komen is de mens nu eenmaal optimistisch.
Bij de totstandkoming van de financiele kwartaalrapportage waren de cijfers van de voormalige sector Landinrichting en milieu nog niet bekend. De rekenmeesters van de LUW zijn er daarom voorlopig maar van uitgegaan dat het budget hier niet wordt overschreden. Op papier is er wel een tekort, zegt bureauhoofd ir Albert Olde Daalhuis. Daarover zijn afspraken gemaakt. Aan het einde van het jaar zullen we ongeveer op nul uitkomen. In zin klopt die nul dus wel. Hoe groot het papieren tekort is, wil Olde Daalhuis evenwel niet zeggen; de cijfers zijn nog niet tot achter de komma bekend en bovendien wil hij die informatie eerst naar de universiteitsraad sturen
Loonlijst
Bij de voormalige sector Product- en biotechnologie dreigt een tekort van acht ton. De hoofdschuldige is volgens het rapport het departement Levensmiddelentechnologie en voeding, met een tegenvaller van vijf ton. Dat tekort wordt door de leerstoelgroepen zelf opgelost. Ons idee is dat iedereen zelf zijn broek moet ophouden, zegt het hoofd van het bureau-in-oprichting, Annelies Leijdeckers. Vijf ton lijkt veel. Maar als je het omslaat over de leerstoelgroepen valt het wel mee. Het is nu voor ons nog hanteerbaar. We moeten echter voorkomen dat het zich opstapelt en dat er, zoals bij Plant- en gewaswetenschappen is gebeurd, een tekort ontstaat waar je niets meer mee kunt.
De voormalige sector Plant- en gewaswetenschappen (PGW), die afstevent op een tekort van vijf miljoen gulden, is verantwoordelijk voor het grootste deel van de tegenvaller. Een belangrijk deel van het tekort, een bedrag van twee miljoen voor de onderzoekscholen, is eigenlijk vorig jaar al ontstaan, maar wordt nu pas zichtbaar omdat het geld nu daadwerkelijk is besteed. Dan is er nog een post van 1,7 miljoen voor medewerkers die weliswaar weggaan, maar nu nog op de loonlijst staan
Volgens de boekhouder van de sector, Douwe van Klinken, zou PGW zonder verdere bezuinigingen volgend jaar 1,3 miljoen gulden te veel aan personeel uitgeven. Dat wil niet zeggen dat er te veel mensen rondlopen, benadrukt Van Klinken. Dat hardnekkige misverstand wil hij graag de wereld uit hebben. Het probleem van de sector is dat de zittende mensen te duur zijn. De wetenschappelijke staf heeft naar de maatstaven van de LUW te veel dure universitair docenten en te weinig goedkope aio's
Opvallend groot is ook de tegenvaller bij de algemene dienst: ruim drie miljoen, waarvan 2,5 miljoen voor rekening komt van de directie Infrastructurele voorzieningen. Volgens directeur Infrastructurele voorzieningen Robert Blom is hier echter sprake van een momentopname. Onder andere door onregelmatige inkomsten. Die zorgen ervoor dat de directie aan het einde van een maand op papier een flink tekort kan hebben. We krijgen steeds meer te maken met programmafinanciering, zoals bij het project Kennis uit het stopcontact. De financiering daarvan komt van vier bronnen. En dat geld is gewoon nog niet binnen, verduidelijkt Blom
Trekkingsrechten
LUW-secretaris ir Theo Theijse verwacht dat de LUW aan het einde van het jaar zo'n zes miljoen meer heeft uitgegeven dan was voorzien. Uit ervaring weet ik dat de prognoses rond deze tijd altijd iets pessimistischer zijn.
Die extra uitgaven betekenen overigens nog niet dat de verschillende LUW-onderdelen straks een schuld hebben, maar dat ze interen op hun reserves. De LUW-onderdelen hebben in het verleden reserves opgebouwd ter grootte van twintig miljoen, waarvan ruim tien miljoen bij de leerstoelgroepen. Alleen de sector PGW heeft geen reserve meer, maar een schuld van vijf miljoen. Aan het einde van het jaar zijn de reserves in de eerste geldstroom - trekkingsrechten worden ze op het hoofdgebouw ook wel genoemd - naar verwachting dus afgenomen van twintig miljoen tot ongeveer veertien miljoen gulden
Zolang er nog reserves zijn, kunnen de LUW-onderdelen doorgaan met het overschrijden van hun budget. Wanneer de trekkingsrechten op zijn kunnen vakgroepen ook nog hun eigen potjes opmaken, die ze gevuld hebben via externe opdrachten. Voor de universiteit als geheel is dit interen echter vervelend. Zonder de reserves zou de universiteit rood staan bij de bank. Dat is voor de universiteitsraad reden om aan te dringen op zuinigheid
Egberts denkt echter dat het centrale bestuur van de universiteit hier weinig invloed op kan uitoefenen. Pogingen de uitgaven van de leerstoelgroepen in te dammen zijn in 't verleden mislukt. Je kunt nu eenmaal niet zeggen dat leerstoelgroepen hun reserves niet mogen opmaken. Zolang er geld is, zullen leerstoelgroepen dat willen gebruiken om mensen aan het werk te houden.