Wetenschap - 18 juni 1998

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • De Maastrichtse economiefaculteit wil komend studiejaar de eerstejaars studenten selecteren. De eerstejaars moeten thuis een test doen waarmee ze zelf kunnen zien of ze geschikt zijn. Als ze daaraan twijfelen, kunnen ze een gesprek aanvragen bij de studieadviseur. In de toekomst wil de faculteit de test verplicht stellen. Ze wil hiermee buitenlandse studenten die niet goed genoeg zijn, buiten de deur houden. Het weren van Nederlandse studenten aan de poort is juridisch niet mogelijk. Maastricht wil hen anders benaderen: studenten met een slechte test die toch komen studeren en vervolgens het eerste jaar niet halen, krijgen een bindend advies om alsnog te vertrekken. De economiestudenten zijn tegen het plan. (Observant)
  • Wageningen heeft Droevendaal, de Leidse universiteit heeft de Barakken. Ooit gebouwd als noodwoningen, nu zeer geliefd bij de bewoners. Ze zijn kwaad dat ze eruit moeten van Studentenzaken, die vluchtelingen in de Barakken wil huisvesten. De Barakken kampen met een niet onaanzienlijke leegstand van 65 kamers, die Studentenhuisvesting wil toewijzen aan vluchtelingen met een status. De studenten krijgen een vriendelijke verhuisvergoeding, omdat studenten en statushouders moeilijk onder een dak kunnen wonen, aldus de stichting. De studenten kunnen niets doen tegen de komst van de asielzoekers en willen niet van racisme worden beticht. Ze klagen dat Studentenzaken een ontmoedigingsbeleid voert door meisjes af te raden in de Barakken te gaan wonen. (Mare)
  • De Universiteit Utrecht heeft het druk met het benoemen van de hedendaagse student. Het bestuur ziet ze als young professionals, maar de studenten vinden deze benaming te yup-achtig. Prima, dacht het collegelid Van Vucht Tijssen, dan maken we toch jonge academicus van. Fout, vindt collegevoorzitter Veldhuis. De universiteit bereidt haar studenten voor op de uitoefening van een beroep, een profession, zoals de Fransen dat zo fraai noemen. We moeten oppassen dat een tegenstelling tussen professionals en academici wordt gecreeerd die niet bestaat. Het compromis van de studenten, young academic professionals, vond geen genade in de ogen van Veldhuis. Het bestuur zal daarom voorlopig omschrijven wat het onder het begrip student verstaat. (U-blad)
  • De Vrije Universiteit moet studenten veel meer bestuursbeurzen en afstudeersteun bieden, meent de fractie Vuso/LSO in de universiteitsraad. De VU deelt slechts 635 maanden beurs uit aan studenten uit verenigingen en commissies, de Twentse universiteit (half zo groot als de VU) deelt 2418 maanden beurs uit en de Nijmeegse (even groot) 2656 maanden. Voorts heeft de VU maar voor tien studenten een beurs van een jaar beschikbaar, tegen 198 beurzen in Twente, 160 in Utrecht en 63 aan de Universiteit van Amsterdam. De Vrije Universiteit bungelt ver onderaan en moet een ruimhartiger beleid voeren, meent de studentenfractie. (Ad Valvas)
  • De Leidse ecologen die palingen in buizen wilden laten zwemmen naar de virtuele Sargassozee, hebben hun proef moeten beeindigen. Na een paar maanden, waarin de palingen 1200 kilometer hadden afgelegd, stak een virusinfectie de kop op, waarop zestien van de 22 palingen stierven. Misschien zijn de palingen te laat vertrokken op hun reis, misschien was het water te koud, speculeren de ecologen. Wel hebben ze inmiddels een aardige hypothese: de grote tocht zorgt voor een hormonale verandering, zodat de palingen tijdens de tocht geslachtsrijp worden. Het is nog nooit iemand gelukt palingen geslachtsrijp te krijgen. In september gaat een nieuwe lichting palingen in de buizen zwemmen. (Mare)
  • De aio's van de Universiteit van Amsterdam voeren een ludieke actie om de slechte betaling van beurspromovendi te onderstrepen. In de stad hangen posters met het hoofd van collegevoorzitter Gevers en de tekst: Kies je voor wetenschap, dan kies je niet voor de Universiteit van Amsterdam. Het bestuurscollege is boos en overweegt de aio's voor de rechter te slepen als ze de actie niet staken. De promovendi worden beticht van schending van het auteursrecht op de (uitingen van de) imagocampagne van de UvA. Bursaal-aio Elsbeth Brouwer: De UvA is blijkbaar meer begaan met haar imago dan met haar personeel. (Folia)