Nieuws - 28 mei 1998

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • Nu de Technische Universiteit in Eindhoven haar studenten een laptop geeft, kan de Universiteit Twente niet achterblijven. Nog voor de zomer krijgen alle UT-studenten, inclusief de vwo'ers die zich hebben aangemeld voor een studie, een eigen account waarmee ze tegen een laag tarief toegang krijgen tot het Twentse netwerk en Internet. Twente heeft hiervoor een baanbrekend contract afgesloten met kabelexploitant Castel en wil binnenkort ook het personeel deze mogelijkheid aanbieden. Het is beter om goede netwerkvoorzieningen te realiseren voor studenten dan ze een computer aan te bieden, redeneert Twente. De studenten krijgen nu elk tien megabyte schijfruimte op de centrale computer, zodat ze thuis of op stage gemaakte werkstukken bij de universiteit kunnen opslaan. (UT-Nieuws)
  • Twente heeft het druk om Eindhoven bij te benen - Eindhoven betaalt de techniek-aio's beter, dus Twente nu ook. De aio's vangen in hun eerste jaar zevenhonderd gulden bruto per maand meer, daarna twee jaar vijfhonderd per maand meer en tot slot driehonderd per maand. Die bedragen komen overeen met Eindhoven. De reden: het bedrijfsleven trekt hard aan de technische ingenieurs en betaalt op dit moment duidelijk meer. De Twentse aio's in de maatschappijwetenschappen dreigen buiten de boot te vallen; Delft wacht nog met maatregelen. (UT-Nieuws)
  • Verschillende universiteiten hebben hun contractonderzoek in holdings ondergebracht. Er zijn zo'n vijftig bv's opgericht die zo'n tachtig miljoen omzetten. De Universiteit van Amsterdam is grootverdiener met dertien bv's, die vorig jaar 45 miljoen gulden omzet draaiden met een winst van 4,5 miljoen. Schandalig, vindt de werkgeversorganisatie VNO-NCW: zo ontlopen ze vennootschapsbelasting en de BTW-plicht. Nee, een goede zaak, reageert minister Ritzen: het contractonderzoek is zo goed gescheiden van het andere onderzoek
  • PvdA-lid Job Cohen, ex-rector van de Universiteit Maastricht, is onder de universiteitsbestuurders de favoriet om de nieuwe minister van Onderwijs te worden. Ook zien de bestuurders de VVD'er Loek Hermans, nu commissaris van de koningin in Friesland, als een goede minister. Cohen was al eens staatssecretaris van Onderwijs, terwijl Hermans de commissie voorzat die voorstellen deed over de studiefinanciering. De universitaire bestuurders hopen dat de opvolger van Ritzen de studiefinanciering aanpakt en het gebrekkige onderzoeksbeleid beter op poten zet. (Mare)
  • Vanwege nieuwe capaciteitsnormen wil het Delftse bestuur 105 arbeidsplaatsen opheffen bij de ondersteunende diensten van de faculteiten. Die hebben echter geen zin om deze bezuiniging door te voeren. Hun reacties: Niet reeel, Deze cijfers herkennen wij niet, Verouderd. Of, zoals een bestuursadviseur het verwoordt: Ze blijven rare fouten maken op het bureau. (Delta)
  • Studentenfractie SAM wil aan de Tilburgse universiteit een computerzaal die 24 uur per dag open is. In de kelder van de bibliotheek moeten veertig computers komen te staan, waar studenten elektronisch toegang krijgen via hun KUB-kaart. De bieb is echter niet enthousiast; die vreest geluidsoverlast. De studiezaal die SAM op het oog heeft, is de enige ruimte waar nog in stilte gestudeerd kan worden. (Univers)
  • De Verenigde Naties hebben 1998 uitgeroepen tot het jaar van de oceanen. Die aandacht is terecht, vindt marien geoloog dr Simon Troelstra van de Vrije Universiteit. Veel mensen denken dat de tropische regenwouden de longen van de aarde zijn. De oceanen zijn echter veel belangrijker voor de zuurstofproductie. Dat komt ondermeer door allerlei minuscule plantjes die in de oceaan groeien, zoals kalkalgen. De oceanen nemen ook grote hoeveelheden kooldioxide op, zelfs zoveel dat dit een remmende werking heeft op het broeikaseffect. Ook op de wereldvoedselvoorziening hebben de oceanen grote invloed, stelt Troelstra; denk maar aan El Nino. (Ad Valvas)
  • Net als in Wageningen is de invoering van de nieuwe bestuurswet MUB in Twente geen succes. Nog nooit in de historie van de UT is er zo veel en zo vaak over zulke pietluttige en bureaucratische dingen vergaderd, meldt UT-Nieuws. De Twentse ondernemingsraad en de studentenraad bakkeleien nu al zes maanden met het college van bestuur over statuten, reglementen en convenanten. (UT-Nieuws)