Nieuws - 2 april 1998

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • De Universiteit van Amsterdam herdenkt de botanicus Hugo de Vries (1848-1935), hoogleraar te Amsterdam en eredoctor van de LUW. Dat is de Nederlandse Darwin. De Vries deed onderzoek naar erfelijkheid en evolutie en was ervan overtuigd dat de evolutie haar oorsprong had in het erfelijk materiaal in de cellen van levende wezens. Hij liet met kruisingsproeven zien hoe erfelijk materiaal kon worden overgedragen en formuleerde een mutatietheorie. In tegenstelling tot Darwin, die uitging van een geleidelijke verandering, zag De Vries sprongsgewijze veranderingen in het evolutieproces. Dat gebeurde inderdaad bij de Theunisbloem, maar dat bleek later een uitzondering. Amsterdam wijdt drie tentoonstellingen aan de paus der botanici. (Folia)
  • Onderzoekers aan de Maastrichtse universiteit moeten in de toekomst intern concurreren. Het college van bestuur vraagt onderzoeksvoorstellen van de vier faculteiten en keert voor de beste voorstellen een bedrag uit van acht ton, dat voor vijf jaar wordt gegarandeerd. Zo ontstaat een stimuleringspot van vier miljoen gulden voor de zogenaamde breedtestrategie, die ook aan andere universiteiten wordt ontwikkeld. (Observant)
  • De Universiteit Twente heeft het aantal garantiebeurzen voor eerstejaars studenten uitgebreid. Naast de vrouwelijke eerstejaars kunnen nu ook de mannelijke eerstejaars na vijf maanden studie zonder kosten overstappen naar een andere studie of universiteit. De maatregel, die de pijn van de prestatiebeurs verzacht, maakt de universiteit aantrekkelijker voor eerstejaars, aldus de universiteit. De beurs was ingesteld om de schroom onder vrouwen voor een technische studie te ondervangen. (UT Nieuws)
  • Het restaurant in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit is de helft van het bestek en serviesgoed kwijt. De gebruikers van het gebouw worden nu opgeroepen om bestek, porselein, glaswerk en plateaus in te leveren. Als het bestek niet terugkeert, moet het restaurant de prijzen verhogen. Vorig jaar wilde het restaurant nog overstappen op plastic wegwerpbestek, maar er kwam uiteindelijk een gezamenlijke actie met het milieuplatform om eters op te roepen geen bestek meer mee te nemen. (Ad Valvas)
  • De Delftse student Astrid Janssen wordt parttime wethouder in het nieuwe gemeentebestuur van Delft. Natuurlijk is het eng, meent ze. Je weet niet hoe het werkt, maar ik wil iets voor elkaar krijgen. Studentenpartij Stip haalde twee zetels en de vierdejaars Civiele techniek rolde uit de onderhandelingen als wethouder. Haar benadering: Voorzieningen worden te veel vanuit bestuurders bedacht. Je kunt ook met jongeren overleggen. Ze blijft op haar studentenkamer wonen. (Delta)
  • Opnieuw wil de Universiteit Utrecht een nieuwe opleiding instellen. Na Milieukunde en Economie moet hoogleraar A. Koers een opleiding Bestuurs- en organisatiekunde gaan opzetten. Dat is nu een bovenbouwopleiding. Koers moet een propedeuse ontwerpen en afstudeervarianten bij verschillende wetenschapsdisciplines opzetten. Mogelijk gaat de opleiding al in 1999 van start. (U-blad)
  • Rechtenstudent Pavle Bojkovski van de Universiteit van Amsterdam mag van de rechter de Nederlandse wetsteksten op Internet zetten. De uitgeverijen Kluwer en SDU hebben het auteursrecht op deze teksten niet, besloot de rechter. Toch verwacht Bojkovski dat hij over enige tijd weer voor de rechter wordt gedaagd door de uitgeverijen. De Europese databankrichtlijn, die grote elektronische gegevensbestanden moet beschermen, wordt over enige tijd in Nederland van kracht. De rechter gaf aan dat de website van de student Internationaal recht dan niet meer door de beugel kan. (Folia)
  • De Delftse faculteiten maken op een verkeerde manier gebruik van de 55-plusregeling, een afvloeiingsregeling voor oudere werknemers. Ruim veertig Delftse docenten zijn vertrokken met deze regeling, zonder dat sprake was van een reorganisatie. Bovendien huurden de faculteiten enkele medewerkers die met deze regeling waren vertrokken, weer in. Ze kregen zo dubbel betaald, terwijl de faculteit loonkosten uitspaarde. (Delta)