Nieuws - 26 maart 1998

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • Waar alle universiteiten in navolging van de Universiteit Maastricht tegenwoordig de studeerbaarheid vergroten, pleiten uitgerekend de Maastrichtse juristen voor verkleining. De eerstejaars rechtenstudenten in het zuiden des lands krijgen meer literatuur, zwaardere toetsen en blokken met minder studiepunten. Propedeuse-directeur mr Michiel Heldeweg wil de selectie in het eerste jaar vergroten. Gemiddeld een derde van de studenten die rechten kiest, maakt een verkeerde keuze. Hoe eerder dat deel afvalt, hoe beter. Hij wil geen bindend studieadvies, maar studenten mogen voortaan alleen aan het tweede jaar beginnen als ze de hele propedeuse binnen hebben. (Observant)
  • De psychologiefaculteit van de Universiteit van Amsterdam is overstag: de beurspromovendi krijgen weer een aio-salaris. De faculteit wil hiermee haar concurrentiepositie versterken, nu veel goede promovendi kiezen voor andere universiteiten. De UvA stapte in 1994 over van aio-contracten naar beurzen om wachtgelduitgaven te voorkomen, maar dat is niet meer nodig nu de arbeidsmarkt is aangetrokken en de promovendi makkelijker een baan vinden na hun promotie. Het college van bestuur is niet blij. De arbeidsmarkt kan zo weer veranderen. (Folia)
  • De Delftse student Marian Loth heeft een urinoir voor vrouwen ontworpen. Het idee ontstond anderhalf jaar geleden bij het North Sea Jazzfestival, waar een vriendin zo lang in de rij moest staan voor het damestoilet dat ze uiteindelijk het herenurinoir gebruikte. Dat ging verrassend goed. Loth heeft een model ontworpen waarboven de vrouwen een hanghouding kunnen aannemen, iets wat ze vaak doen bij openbare toiletten. Hoewel de privacy kleiner is dan bij een toilet, kunnen de vrouwen hun kruis altijd bedekt houden. Sanitairfabrikant Sphinx besluit over een week of hij het damesurinoir op de markt brengt. (Delta)
  • Net als de LUW doekt ook de Leidse universiteit de functie van secretaris op. Een zeer boze Lammert Leertouwer, tot vorig jaar rector magnificus, spreekt van moord via de toverdoos. Het decreet wekt de suggestie dat onze Opperste Sovjet achteloos voorbij gaat aan de aard van de functie, die na 423 jaar niets aan betekenis heeft ingeboet. Een college van bestuur heeft de opdracht om, in de woorden van oud-rector Cohen, het onbestuurbare te besturen. Het opereert en marge van de eigenlijke universiteit, want het geeft geen onderwijs en verzorgt geen onderzoek. Dus wordt het voortdurend bedreigd door een voor bestuurders dodelijk isolement. Om dat tegen te gaan, maakt de rector magnificus als werknemerscommissaris deel uit van het college van bestuur en is er een secretaris van de universiteit. Hij beschikt over een kennis van het bedrijf waar geen enkel collegelid ooit aan kan tippen. (Mare)
  • Chemiehoogleraar E.J. Baerends van de Vrije Universiteit viel vorige week bij NWO in de prijzen met de toponderzoekschool Katalyse. Hij krijgt er een half miljoen per jaar bij, maar de procedure is 'm niet bevallen. Er zijn te veel mechanismen waarlangs je als onderzoeker geld moet proberen te krijgen. Het slokt op dit moment een onevenredig deel van mijn tijd op. Ook rezen er tijdens de selectieronde conflicten tussen de vakgenoten. Ik geloof niet dat deze procedure de verhoudingen goed heeft gedaan. (Ad Valvas)
  • De genetische raadgever, overgewaaid uit de Verenigde Staten, krijgt voet aan de grond in Nederland. In 1991 bezocht een patient het Klinisch Genetisch Centrum in Leiden voor een genetische counseling, vorig jaar kwamen er 203 mensen langs. Mensen hebben een gevaarlijk groot vertrouwen in de geneeskunde, vindt de Groningse socioloog Tj. Tijmstra. De geneeskunde heeft tegenwoordig veel weg van een religie. Driekwart van de bevolking gelooft dat genezing mogelijk is indien de kwaal op tijd wordt opgespoord. Deze houding is een voedingsbodem voor commerciele angstuitbuiting, meent Tijmstra. (Mare)
  • De onderzoeksdatabank van de Tilburgse economische onderzoekschool CentER kwam vorig jaar zes ton te kort op een begroting van twee miljoen gulden. De grote verliespost is Telepanel, een panel van tweeduizend huishoudens dat wekelijks vragen beantwoordt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Tilburg nam dit panel vorig jaar over van de Universiteit van Amsterdam, waar de verliezen opliepen tot 3,5 miljoen gulden. Door de slechte naam van het panel wist de onderzoekschool weinig nieuwe klanten te trekken. (Univers)