Nieuws - 12 maart 1998

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • De biologiecolleges voor eerstejaars aan de Vrije Universiteit zijn een grote bende omdat de zalen voor de helft zijn bevolkt met uitgelote geneeskundestudenten. Het is alsof je in een bioscoopzaal zit tijdens een film die niemand leuk vindt, zo beklagen de echte biologiestudenten zich over de situatie. En de docent plantkunde moet zich in rare bochten wringen om zijn college interessant te maken voor de aanstaande artsen. Ik zorg dat ik hele rare planten kan laten zien en wijs ze op de medische stoffen die uit de planten worden vervaardigd. De docent ziet een duidelijke scheiding onder zijn studenten. Medicijnen is een beroepsopleiding, deze studenten hebben niet de wetenschappelijke interesse die een klassiek bioloog wel heeft.
  • Leidse studenten kunnen persoonlijke en studieproblemen voortaan voorleggen aan een interactieve Vraagbaak op de website van Studentenzaken. Binnen twee weken worden hun vragen en problemen in behandeling genomen door een redactie van twee psychologen en twee decanen. De vragen en antwoorden worden anoniem opgeslagen in het archief, dat iedereen kan raadplegen: http://www.leidenuniv.nl/bvdu/sz (Mare)
  • Zestienhonderd Amsterdamse studenten dreigen ten onrechte hun uitwonendenbeurs kwijt te raken, heeft de studentenbond Asva-Obas uitgerekend. Veel studenten wonen in onderhuur en hebben niet de mogelijkheid om zich in te schrijven op het adres waar ze wonen, licht de bond toe. Nu minister Ritzen de uitwonendenbeurs niet langer wil baseren op een verklaring van de ouders, een huurcontract of een bankafschrift, maar wil uitkeren aan de hand van gegevens uit het bevolkingsregister, komen veel studenten in de problemen. Ritzen onderzoekt ook zelf wat de gevolgen zijn van die koppeling van gegevens, maar vanwege de hoge woningnood in Amsterdam besloot Asva-Obas tot een eigen onderzoek. (Folia)
  • De Universiteit Twente krijgt er veertien nieuwe studies bij. Tot nu toe verzorgde de universiteit dertien opleidingen met veel varianten en specialisaties, waarvan een deel nu als studiemogelijkheid kan worden aangeprezen bij aankomende studenten. Daartoe behoort de driejarige bovenbouwopleiding Milieutechnologie, die gevolgd kan worden na een propedeuse Werktuigbouwkunde of Chemische technologie. Nu de adviescommissie opleidingen de nieuwe opleidingen heeft goedgekeurd, gaat Twente ervan uit dat minister Ritzen het advies van deze commissie overneemt. (UT Nieuws)
  • Minister Pronk vindt de opheffing van de opleiding Internationale technologische ontwikkelingskunde in Eindhoven dom en kortzichtig. Het bestuur van de faculteit Technologie management wil die opleiding stopzetten, omdat Eindhoven zich als high tech-universiteit niet specifiek moet richten op ontwikkelingslanden, maar op hoogwaardige complexe technologieen. De ontwikkelingslanden hebben deze technologieen niet. Pronk: Het is erg kortzichtig om uit te gaan van wat in het Westen de maat is. Je moet de keuze voor een bepaalde technologie altijd aanpassen aan de situatie ter plaatse. Daarom is het dom die studierichting op te heffen. De faculteitsdecaan: We willen ons gaan bezighouden met internationale comparatieve studies. Die eenzijdige tak van sport verdwijnt. (Cursor)
  • De Maastrichtse universiteitsraad krijgt een nieuwe voorzitter en dat wordt geen vrouw, hoewel de vrouwelijke sollicitant volgens de sollicitatiecommissie geschikt was en vrouwen expliciet waren uitgenodigd voor deze baan. Het Maastrichtse college van bestuur wil namelijk meer vrouwen in topfuncties benoemen. De afgewezen kandidaat, die tweede werd, is erg boos. In dezelfde week bleek uit onderzoek dat de universiteit zichzelf als een traditioneel mannenbolwerk presenteert in geschriften voor de buitenwacht. (Observant)
  • Carla Potter studeerde in de jaren zestig drie jaar Pedagogiek in Leiden en wilde na dertig jaar werken en kinderen grootbrengen weer een studie beginnen. Als eerstejaars Psychologie raakte ze al snel enigszins verbijsterd. Was dit wat er overgebleven was van een universitaire studie? Deze gestaag aangedreven voedergoot met hapklare brokken, die in een fors tempo aan de studenten voorbij trekt? Mensen die echt studeren willen, die van gedachten willen wisselen om tot diepere kennis en bredere visie te komen, zitten aan te kijken tegen ruggen van braaf schrijvende mensen die uitgaan van slechts een richtsnoer: de kennis voor het tentamen is het enige dat telt, de rest is niet interessant. (Mare)