Nieuws - 26 februari 1998

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • De Brabantse economiestudent Jeroen Jansen en zijn vriendin kregen in hun huis bijna een plafond op hun hoofd. De oorzaak: de bovenburen, onder wie een rechtenstudent, stonden zwaar op de grond te stampen. Jansen ontsnapte aan het gevaar omdat hij wegvluchtte voor de geluidsoverlast. Hij denkt er nu over de bovenburen aan te klagen wegens poging tot doodslag. Die wonen inmiddels niet meer boven hem, omdat de huisbaas wegens aanhoudende klachten de huur heeft opgezegd. De schade aan het plafond bedraagt 45 duizend gulden. (Univers)
  • De Twentse studenten Victor Viveen en Stefan van Uffelen wilden met een aftandse Fiat Uno naar Ethiopie rijden, om de auto daar aan een ontwikkelingsproject te schenken. De Tour de Beuno strandde echter in Jordanie, waar de versnellingsbak het begaf. Eerder moesten de studenten in Griekenland de koppelingsplaten van de auto vervangen. De auto staat nu bij een Nieuw-Zeelandse student in Amman. Niet getreurd, vinden de studenten. We hebben een ontzettend leuke tijd gehad. (UT-Nieuws)
  • Maar liefst 42 procent van de Tilburgse aio's kampt met geestelijke problemen. Van de docenten heeft 35 procent het moeilijk, terwijl dertig procent van de hoogleraren voortdurend onder druk staat. Dat blijkt uit het proefschrift van dr Chris Riteco, die het ongemak wijt aan het gebrek aan job control. Machteloosheid leidt tot frustratie en dat kan weer leiden tot geestelijke problemen. Het is alsof je op de trein wacht die vertraging heeft, terwijl je ergens op tijd moet aankomen. (Univers)
  • Het Maastrichtse college van bestuur wil meer vrouwen in de top van de organisatie. Minimaal een op de drie vacatures voor hoogleraren, universitaire hoofddocenten en diensthoofden moet de komende acht jaar worden vervuld door een vrouw. Als de universiteitsraad akkoord gaat, moet iedere eenheid een actieplan opstellen. Maastricht denkt eraan een op vrouwen gericht selectiebureau in de arm te nemen. (Observant)
  • Vrouwen die veel naar de fles grijpen, moeten dat bekopen met een hogere kans op borstkanker. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek onder 320 duizend vrouwen, waarbij de Maastrichtse universiteit is betrokken. Vrouwen die drie of meer glazen per dag drinken, lopen veertig procent meer kans op borstkanker dan geheelonthouders. (Observant)
  • De zorg voor nieuwe bezuinigingen in het hoger onderwijs van minister Ritzen wordt bevestigd door de Groningse economiehoogleraar H. de Haan, tevens financieel specialist van het CDA. Het extra geld voor onderwijs wordt teniet gedaan door efficiency-kortingen in de partijprogramma's. Netto wil de PvdA achthonderd miljoen meer voor het onderwijs uittrekken, gevolgd door het CDA met zeshonderd miljoen. De VVD eindigt op honderd miljoen. Omdat de politieke partijen extra geld willen uittrekken voor het lager en middelbaar onderwijs, moeten de universiteiten en hogescholen minimaal zeshonderd miljoen gulden inleveren. (UK)
  • De Groningse promovendus Mennobart van Eerden onderzocht voor de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders het fourageergedrag van watervogels. De gedachte dat de vogeltrek volledig vastligt, klopt niet, concludeert hij. Vogels kunnen op basis van ervaringen hun gedrag bijstellen. Zo vervroegde de brandgans de trek naar het Lauwersmeer met drie weken om zonder concurrentie van de smient de voorraad zeekraalzaad op te peuzelen. Soms wordt ervaring de vogels noodlottig. Veel eenden zitten in februari al in de Nederlandse wateren, maar in 1996 was er een ongewoon late vorstperiode, waardoor het te koud was om te fourageren. Van Eerden telde dat jaar achttienduizend dode watervogels, met name duikeenden. (UK)
  • Het bestuur van de Universiteit Utrecht wil het universitaire computerbedrijf ACCU verkopen aan de automatiseringsgigant Cap Gemini. Volgens het bestuur delft ACCU op termijn het onderspit in de concurrentieslag op de automatiseringsmarkt. De dienstcommissie van het universitaire automatiseringsbedrijf verzet zich echter tegen een overname. Het personeel vreest een verslechtering van de rechtspositie, hoewel Cap Gemini de werkgelegenheid van alle 120 ACCU-medewerkers garandeert. Het Utrechtse bestuur gaat ook bij andere UU-diensten onderzoeken of deze door een externe partner kunnen worden overgenomen. (U-Blad)