Nieuws - 19 februari 1998

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • Het bindend studieadvies in Leiden lijkt vruchten af te werpen. Halverwege het studiejaar heeft 76 procent van de Leidse studenten meer dan de helft van het aantal studiepunten tot die tijd behaald, tegen zestig procent vorig jaar. De helft van de eerstejaars ligt dit jaar op schema om de propedeuse in een jaar te halen, tegen veertig procent vorig jaar. Belangrijke veranderingen zijn de invoering van mentorgroepen en van een bonussysteem: wie goed de colleges en practica volgt, krijgt een punt boven op het tentamencijfer. (Mare)
  • De Delftse onderzoekers hebben geen geld verdiend met de aerodynamische strips waarmee de Nederlandse schaatsers furore maken in Nagano. Als we geweten hadden wat dit onderzoek zou opleveren, hadden we bij het begin al patent aangevraagd, aldus ir Nando Timmer van het Instituut voor Windenergie. Maar nog voor iemand kon bevroeden dat er een significante verbetering was gevonden, was het idee al in de openbaarheid gebracht via een tv-uitzending. De Delftenaren hanteerden het lage niet-commerciele uurtarief voor hun werk en vingen enkele tienduizenden guldens van NOC*NSF. Dat vond de opdrachtgever nog duur, trouwens. Het zijn krentenwegers, zegt Timmer. Erg nieuw was de vinding nu ook weer niet. Het storen van luchtstromingen door de zigzagtape wordt al jaren gedaan door zweefvliegers. Het ideale materiaal vond collega-onderzoeker Leo Veldhuis in de hobbydoos van zijn dochtertje. (Delta)
  • Het gaat slecht met het milieu, willen de overheid, het RIVM en Greenpeace doen geloven. Dan komen onderzoeksresultaten die wijzen op successen in het milieubeleid slecht uit, merkten onderzoekers van de Vrije Universiteit. Wybren Verstegen schreef een artikel voor het blad van het CBS waarin hij meldde dat de uitstoot van ammoniak met 44 procent is gedaald, die van zwaveldioxide met negentig procent, en dat ook de emissie van broeikasgassen is afgenomen. Deze gegevens verdwenen toen een extern deskundige het artikel bijstelde. Overdreven politieke correctheid noemt een boze Verstegen de ingreep. Zijn collega Rozema komt na nauwkeurig onderzoek tot de conclusie dat een toename van de UV-straling de natuur niet aantoonbaar schaadt, maar op die conclusie zit niet iedereen te wachten, ontdekte hij. Je benadeelt misschien collega's die in de landbouw werken en nog graag financiele steun willen voor onderzoek. Je kunt zulke reacties niet helemaal naast je neerleggen, weet Rozema, want je bent als onderzoeker overgeleverd aan peer reviewers. (Ad Valvas)
  • Ook economen hebben te kampen met eigenzinnige beoordelaars van wetenschappelijke vaktijdschriften. De schrijver van een publicatie kan drie oordelen krijgen: groen (geplaatst), rood (afgewezen) en oranje. Dan moet de auteur het artikel aanpassen volgens de aanwijzingen van de referee. Gemiddeld word ik in een van de vijf papers die ik schrijf gevraagd om een mij volstrekt onbekend econoom te citeren, stelt de Tilburgse econometrist Jean-Jacques Herings. Hij weet in een aantal gevallen bijna zeker dat een referee dan wat credits voor eigen werk wil hebben. (Univers)
  • Archeologen van de Universiteit van Amsterdam gingen op zoek naar de restanten van 120 Amsterdamse zeelieden die de overwintering aan de Straat van Magelhaes in 1599 niet overleefden. Een VOC-vloot liep in dat jaar vast op het onherbergzame zuidpuntje van Latijns Amerika. De archeologen dachten graven te vinden, maar in de zure veenlaag waren de resten allang verteerd. Wel vonden ze nederzettingen van de Alacaluf, een lokale indianenstam die rond 1930 het loodje legde door uitmoording en griep. Uitkomst: de indianen hadden eind zestiende eeuw het hout, touw en metaal van de Nederlanders hergebruikt. De resten van verschillende culturen liggen door elkaar, ontdekten de Amsterdammers tijdens de eerste expeditie in dit gebied. (Folia)
  • Studium Generale van de Universiteit Maastricht wilde een lijsttrekkersdebat organiseren op 3 maart, met de Centrum Democraten. Na een handtekeningenactie van GroenLinks-bons Kees Schroer, die zich beroept op een academisch besef van normen en waarden, hebben GroenLinks, PvdA, SP en CDA zich afgemeld voor het debat. Een stalinistische opvatting van democratie, aldus de Maastrichtse raadsvoorzitter Huub Spoormans. De CD is niet verboden, stelt Spoormans, en hoe kan een universiteit een vrijplaats zijn van gedachten als zij bepaalde opvattingen uitsluit? (Observant)