Nieuws - 29 januari 1998

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • In september start de Utrechtse universiteit met het University College, een driejarige brede Engelstalige opleiding. Nadat collegevoorzitter een mea culpa had uitgesproken over de rommelige voorbereiding en extra kosten van de nieuwe opleidingen, ging de Utrechtse raad akkoord. Het college komt in de Kromhout-kazerne die wordt omgetoverd in een campus naar Engels model. Het college rekent op zeshonderd studenten per jaar, van wie tweehonderd uit het buitenland. De studenten betalen evenveel collegegeld als andere Utrechtse studenten, maar dienen ook 1200 gulden per maand voor room and board over te maken. (U-blad)
  • De Eindhovense hoogleraar Nico Douben wil groenten in plaats van varkens in de Peel. De techniekdynamicus, die een denktank vormde met vertegenwoordigers uit logistiek, agribusiness en ruimtelijke ordening, meent dat de Peel de proeftuin voor agrarische vernieuwing moet worden, door vleesvervangers te gaan produceren. De denktank gaat er daarbij van uit dat de meeste Europeanen in de volgende eeuw weinig tot geen vlees meer eten. (Cursor)
  • Meer dan de helft van de Delftse studenten heeft inmiddels een bijbaantje. Had in 1993 nog eenderde van de studenten een baantje, in 1995 was dat 44 procent en vorig jaar was het percentage gegroeid naar 53. De meeste studenten hebben een baantje van een dag in de week, zestien procent werkt twee dagen en acht procent werkt meer dan twee dagen in de week. Dat geldt met name voor de deeltijdstudenten Informatica en Bestuurskunde. De universiteit gaat nu uitzoeken of de bijbaantjes een nadelige invloed hebben op het studietempo. (Delta)
  • Leiden wil zijn centrum voor milieukunde opheffen. Het interfacultaire centrum moet worden opgesplitst over de faculteiten Sociale wetenschappen en Natuurwetenschappen, meent het college van bestuur. De thema's Ketenanalyse en Milieu en ontwikkeling kunnen afzonderlijk blijven functioneren, zonder dat het multidisciplinaire karakter van de programma's in gevaar komt, meent het bestuur. (Mare)
  • De universiteit in Twente wil af van haar imago als specialistische technische universiteit. Daarom start ze het major/minor-concept: studenten doen sociale vakken en leren sociale en communicatieve vaardigheden naast hun specialisatie. De arbeidsmarkt reageert enthousiast. In de industrie en technische overheidsinstanties als Verkeer en Waterstaat was de harde kennis lange tijd de dominante factor, stelt beleidsmedewerker Leo Goedegebuure. Maar de zachte kennis wordt steeds belangrijker in deze sector. (UT-Nieuws)
  • Delft gaat 1,3 miljoen gulden uitgeven om duurzame ontwikkeling een plek te geven in het onderwijs. Er komt een vak van twee studiepunten, waarin studenten een life-cycle-analysis leren maken en deze toepassen op hun vakgebied. Willen we een beetje leuk blijven leven, dan moeten we een factor 5 tot 50 efficienter met de natuurlijke reserves omgaan, stelt de Delftse commissievoorzitter die duurzame ontwikkeling in het vakkenaanbod wil integreren. We zijn wat aan de trage kant. Minder ver dan Eindhoven en Wageningen, maar verder dan Twente. (Delta)
  • Het centrum voor bedrijfsethiek in Tilburg, dat binnen de filosofische faculteit opdrachten uit de markt moet halen, boekt weinig voortgang. Een jaar geleden werd het ethiekcentrum enthousiast gepresenteerd, maar inmiddels hebben hoogleraar Verstraeten en universitair docent Jeurissen aangekondigd te vertrekken. De universiteit zoekt meer de wetenschappelijke insteek, het bedrijfsleven heeft een meer praktische vraag, schetst Jeurissen als probleem. De financiele toekomst van het ethiekcentrum is erg onzeker. (Univers)
  • Maastricht gaat niet fuseren met het Limburgs Universitair Centrum (LUC) in het Belgische Diepenbeek. Met de fusie wilde het LUC de betawetenschappen uitbouwen, maar dat stuitte in Belgie op verzet van de universiteiten in Leuven en Gent, die Diepenbeek als concurrent zagen in de krimpende onderwijsmarkt van betastudenten. Als gevolg vlot de reorganisatie van het Vlaamse universitaire bestel niet en kan Diepenbeek geen volwaardige partner van Maastricht worden, stelt de fusiecommissie, die haar taak beeindigt. (Observant)