Nieuws - 22 januari 1998

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • De Utrechtse psycholoog Tom ter Bogt onderzoekt de jeugdculturen en het arbeidsethos onder jongeren. Wat de meeste volwassenen niet weten is dat de jongere de laatste tien jaar gemiddeld vijf uur aan vrije tijd per week heeft ingeleverd. Jongeren zijn tegenwoordig nogal druk: met school en met hun vrije tijd. Om die dure vrije tijd weer te kunnen bekostigen, hebben ze bijbaantjes. Ook bestaat de neiging om de vrije tijd steeds extremer door te brengen. Zoals met ontbloot onderlichaam dansen op harde trance-muziek, wat waarschijnlijk iets wil zeggen als: Ik heb een goede kantoorbaan en ben bezig aan een dure cursus die wordt betaald door mijn baas. Dus laat me met rust. (U-blad)
  • De Nijmeegse universiteit gaat vijf zwaartepunten in het onderzoek honoreren met jaarlijks drie miljoen gulden. Onderzoek naar hersenen, emoties, cellen, zoet water en cultureel erfgoed is in de prijzen gevallen. Alleen door keuzes te maken kun je blijven meetellen, stelt de Nijmeegse rector. De universiteit wil binnen de faculteiten geld vrijmaken voor onderzoeksgroepen die tot de internationale top (kunnen) behoren en die maatschappelijk relevant zijn. De KUN denkt aan veertig miljoen gulden, eenderde van het wetenschapsbudget. (KU Nieuws)
  • Minister Ritzen heeft de Universiteit Utrecht een miljoen gulden gegeven om het studieaanbod in de betawetenschappen te vergroten. Utrecht wil vakgroepsoverstijgende studiewegen instellen, zodat studenten zonder tijdverlies kunnen overstappen van de ene naar de andere discipline. Deze zogeheten Betawaaier gaat de komende vier jaar ongeveer zes miljoen gulden kosten. (U-blad)
  • Het Leidse bedrijf Pharming, bekend van stier Herman, gaat in zee met twee Amerikaanse ondernemingen om de productie van medicijnen via koeien te realiseren. Een belangrijke partner is ABS, gespecialiseerd in voortplantingstechnieken bij koeien. Het eerste medicijn dat Pharming op de markt wil brengen is een middel tegen de ziekte van Pompe, een erfelijke spierziekte. Ook zet het bedrijf nog steeds in op de productie van lactoferrine, een eiwit dat kanker en aids zou remmen. (Mare)
  • Gaat de Nederlandse shorttrack-ploeg in Nagano op klapschaatsen rijden? Als het aan de Eindhovense werktuigbouwkundige Frans van Stiphout ligt wel. Hij heeft zijn sporen verdiend met slijpmachientjes voor de schaatsen, wat niet eenvoudig is, omdat shorttrack-schaatsen een kromming en een bolling hebben. Nu past hij het klapschaatsmechanisme van de noren aan voor de kortebaanschaatsen. Hoe hij dat doet, is natuurlijk geheim. (Cursor)
  • De technische universiteiten zijn bang dat ze in de toekomst nog minder studenten trekken als alleen het vwo-profiel Natuur en techniek toegang geeft tot een TU. Daarom willen ze onder voorwaarden ook scholieren met het profiel Natuur en gezondheid toelaten. Minister Ritzen vindt dat prima, maar dan moeten de universiteiten hun programma's zodanig aanpassen dat ze studeerbaar zijn voor een breder publiek. Nu kampen de TU's met een dilemma: lagere studentenaantallen of lagere kwaliteitseisen? Delft denkt de kwestie op te lossen door drie opleidingsstromen te maken die zijn afgestemd op de studenten: de ontwerpende ingenieur, de wetenschappelijke ingenieur en de manager van technologie. (Cursor, Delta)
  • De Vrije Universiteit geeft vier veelbelovende wetenschappers ieder een miljoen gulden om een eigen onderzoeksgroep op te zetten. Voor het eerst komen ook onderzoekers van buiten de VU in aanmerking. Zo gaat de van TNO afkomstige medicus Van Hinsbergh onderzoek doen aan bloedvaten en richt de van het Max Planck-instituut te Seewiesen afkomstige ontwikkelingsbioloog Gahr zich op de hersenen van zangvogels. (Ad Valvas)
  • De raad van toezicht van de Vrije Universiteit heeft het college van bestuur gepasseerd door toch een medezeggenschapsregeling voor de universiteit te maken. Het college wilde geen formele regeling. Er komt een gezamenlijke raad van personeel en studenten, die instemmingsrecht krijgen over het instellingsplan, de kwaliteitszorg en het universiteitsreglement. Ook hebben de toezichthouders taken van het college naar zichzelf verschoven. Ze gaan zelf bijzondere hoogleraren aanstellen en de begroting en het jaarverslag goedkeuren. (Ad Valvas)