Nieuws - 18 december 1997

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • Honderden studenten verdienen geld in de Groningse escortbranche, melden lokale seksbazen. Ze schatten dat zo'n honderd studenten aan seksuele dienstverlening doen en enkele honderden in prive-clubs en massagesalons werken. Ze bellen zelf op en komen uit vrije wil, stelt een escortclub. Geldkrapte vanwege de lage studiebeurs is de belangrijkste drijfveer van de studenten. (UK)
  • Na de klapschaats hebben bewegingsonderzoekers van de Vrije Universiteit weer wat nieuws om snellere schaatstijden te realiseren: gedemineraliseerd water. In een kuub leidingwater zit tweehonderd gram rotzooi die de schaatsen remt, meldt wetenschapper Jos de Koning. Wel moeten de ijsmakers een middeltje toevoegen om de oppervlaktespanning van het gedemineraliseerde water te vergroten. Welk middel ijsmeester Jan de Jong van Thialf tijdens de Wereldbeker-wedstrijden (met records!) begin december heeft gebruikt, blijft echter geheim
  • De Groningse studentenvereniging Albertus Magnus doet aan klantenbinding door leden een kortingspas te verstrekken. Daarmee kunnen de studenten goedkoop jaarclubkleding, een driedelig kostuum en flessen wijn aanschaffen. Vijf zaken - twee kledingwinkels, een slijter, een fitnesscentrum en een brasserie - rekenen zachte prijsjes voor de tweeduizend Albertianen. (UK)
  • De ontwikkeling van het University College in Utrecht kost zeventig miljoen gulden, dertig miljoen meer dan afgelopen zomer was voorzien. Dat meldde het Utrechtse college van bestuur aan de universiteitsraad in de begroting 1998. Vroeger kon de raad zo'n begroting gewoon afkeuren, tegenwoordig geeft hij een negatief advies. De raad heeft nooit een ondernemingsplan gezien, heeft de komst van het nieuwe onderwijscentrum nooit goedgekeurd en voelt zich nu het pistool op de borst gezet door het college. (U-blad)
  • Het Nederlands instituut voor toegepaste geowetenschappen gaat aan de neus van Delft voorbij en wordt in Utrecht gevestigd. Het instituut is een samenvoeging van de Rijks Geologische Dienst en TNO Grondwater en Geo-energie. Delft, Haarlem en Utrecht brachten een bid book uit om het instituut binnen te halen en Utrecht bood het meeste/beste. De 140 medewerkers van de instituutsvestiging in Delft moeten nu naar Utrecht. (Delta)
  • Een op de vijf eerstejaars heeft last van heimwee. Ze missen vooral hun ouders. Dat blijkt uit een Tilburgs promotieonderzoek. De studenten missen vooral aandacht en een sfeer waarin ze zich op hun gemak voelen, stelt de promovendus. Zeker niet alleen moederskindjes hebben er last van. Meestal is de heimwee in een half jaar over. Zijn er oplossingen? Je eerste jaar verbrassen met bier drinken, grapt de onderzoeker, die weet: jongens met heimwee vluchten vaak in de drank. (Univers)
  • Vijf procent van de landbouwers zorgt voor een kwart van de totale milieuvervuiling door pesticidengebruik. En alle boeren overschrijden de milieunorm minstens een keer per jaar. Dat concludeert het Leidse Centrum voor Milieukunde op basis van gegevens van het CBS over drieduizend bedrijven. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen door tuinders die hetzelfde gewas telen, loopt sterk uiteen. Vijf procent van de boeren tot anders gedrag aanzetten leidt tot een forse afname van het gebruik. Nog beter is dat de boeren en tuinders de randen van hun akkers niet bespuiten, stellen de Leidenaars. (Mare)
  • De dienst Ontwikkelingssamenwerking van de Vrije Universiteit moet reorganiseren, nu het aantal opdrachten terugloopt. Voorheen kwam het geld voor een belangrijk deel van de EU. Maar de dienst komt minder in aanmerking voor EU-projecten, nu de EU grote raamovereenkomsten afsluit met ontwikkelingslanden. Daarvoor is de 55 man sterke dienst te klein, terwijl de internationale concurrentie toeneemt. (Ad Valvas)
  • Eerst had je hoogleraren, toen bijzondere, buitengewone en 0,0-hoogleraren, en nu heb je dakpanhoogleraren. Minister Ritzen heeft het bedacht. Hij wil vakgebieden met een vergrijzend hooglerarenbestand te hulp schieten en heeft een potje gereserveerd om alvast jonge hoogleraren aan te stellen, zodat de komende en gaande prof elkaar als dakpannen overlappen. Acht scheikundefaculteiten zijn bezig de eerste dakpanproffen te werven. (Cursor)