Wetenschap - 27 november 1997

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • Leidse biologen laten palingen zesduizend kilometer door een watertunnel zwemmen. Ze willen weten of de palingen de trek naar de Sargassozee, om daar te paren en te sterven, daadwerkelijk halen met de beschikbare vetreserves. Ook willen ze weten welke factoren de seksuele ontwikkeling van de paling in gang zetten. Als ze uit Europa vertrekken naar de zee voor de kust van de Verenigde Staten, zijn ze namelijk nog niet geslachtsrijp en het is biologen nog niet gelukt deze ontwikkeling kunstmatig op te wekken. De palingen zwemmen in het Gorlaeuslaboratorium door 22 buizen, leggen per dag zo'n 45 kilometer af en moeten over een half jaar aankomen op hun virtuele bestemming. (Mare)
  • Het populaire boekje Oei, ik groei van de Groningse psycholoog Plooij staat onder verdenking, nu de schrijver zich niet aan de wetenschappelijke spelregels houdt. Plooij onderscheidt tien groeisprongen in de eerste levensfase van baby's. Toen een promovendus die indeling niet kon onderbouwen, stapte hij op als promotor en trok hij de kwaliteit van het onderzoek zwaar in twijfel. De promovendus en haar andere begeleiders verwijten Plooij dat hij het vervolgonderzoek via datamassage wilde aanpassen aan zijn eerdere conclusies. Plooij moet de universiteit verlaten, menen de andere Groningse psychologen. Het boekje is inmiddels omgedoopt: Oei, ik knoei. (UK)
  • Door de chipkaart is theoretisch het einde van het papieren geld in zicht, stelt de Twentse telematica-hoogleraar Theun Bruins. Goederen maken plaats voor informatie, banken zijn eigenlijk niets meer dan beveiligde en vertrouwde informatieverwerkers. De wegen van de toekomst zijn de kabels van telefoon en televisie. Straks kunnen we televisie kijken via de telefoonkabel en vanaf de computer op het werk even de magnetron of wasmachine aanzetten. Daar filosofeert Bruins, tevens onderzoeksleider bij KPN, dus over. (UT-Nieuws)
  • De vervoerstechnologen in Eindhoven gaan Baby Benz onderzoeken. De kleine Mercedes, die kan omvallen in scherpe bochten, wordt nu op de testbank gelegd om het zwaartepunt en de traagheidsmomenten te meten. Niet Mercedes, maar een onbekende Luxemburgse onderneming is de opdrachtgever. (Cursor)
  • De Delftse ondernemingsraad is vertrouwelijk geinformeerd over de bestuurscrisis die leidde tot het vertrek van rector Blaauwendraad. Geen mededelingen. De voorzitter van de Delftse studentenbond ziet een rode draad in het vertrek van drie collegeleden de afgelopen drie jaar: telkens breidt voorzitter Niek de Voogd zijn invloed uit en worden de criticasters van de marktgerichte universiteit uitgeschakeld. Nu De Voogd via een regeerakkoord van het harmonieus werkend college ook zeggenschap krijgt over de taken van de rector, ziet de studentenleider het somber in. (Delta)
  • De Nederlandse universiteiten zijn druk bezig hun milieuonderzoek en -onderwijs te hergroeperen. Het laatste plan: de biologen, chemici en fysisch geografen van de Universiteit van Amsterdam willen een onderzoeksinstituut oprichten rond het thema natuur en milieu. Het instituut krijgt een natuurwetenschappelijke basis, stellen drie hoogleraren voor, en moet zes thema's omvatten. Op termijn moet ook het onderwijs op deze leest worden geschoeid. Het drietal heeft groen licht van de decaan om het voorstel verder uit te werken. Nu de fysisch geografen en milieukundigen naar het betaclusters lonken, vrezen sommigen een groeiende kloof tussen de beta- en gammawetenschappen in de ruimtelijke wetenschappen. (Folia)
  • Vijf procent van de Nederlanders, vooral hoger opgeleiden, is vegetarier. De voornaamste reden: vlees eten tast het dierenwelzijn aan. Op de tweede plaats: vleesproductie tast het milieu aan en voorkomt een eerlijke voedselverdeling. En ten derde: gezondheidsredenen. Een Engels onderzoek toonde aan dat vegetariers niet langer leven, maar op hoge leeftijd relatief gezonder zijn. B.M. Spruijt, hoogleraar Welzijn van dieren, vindt dat leveranciers duidelijk op de verpakking moeten aangeven waar het vlees vandaan komt en waar het uit bestaat. Hij denkt dat er minder vlees gegeten wordt als de mensen weten hoe het leven van het lapje vlees op hun bord er uit zag. (U-blad)