Nieuws - 13 november 1997

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • Het spelletje Lingo zegt veel over hoe Nederlanders omgaan met financiele risico's, stelt de Maastrichtse econoom Peter Schotman. Hij analyseerde 734 afleveringen van het puzzelspelletje - de ideale laboratoriumsituatie - en ontdekte dat bijna alle (ook rijke) kandidaten stoppen bij een prijzengeld van vierduizend gulden. Niet echt rationeel, want deze kandidaten hebben dan 66 procent kans om achtduizend gulden mee naar huis te nemen. Bovendien spelen de kandidaten met andermans geld en worden ze opgejut door het publiek. Ze zijn nog risicomijdender dan Schotman al dacht. Hij gaat nu een internationale studie doen, want Lingo wordt inmiddels gespeeld in dertien landen. (Observant)
  • Vrouwenstudies aan de Universiteit van Amsterdam trekt niet meer. Eerstejaars studenten denken bij deze naam aan mannenhaat en feministisch sektarisme en willen er geen colleges volgen. Daarom wil een deel van de werkgroep een nieuwe naam - gender studies - en ook mannelijke studenten trekken. Maar die mannen hebben op dit moment geen zin om plaats te nemen in de beklaagdenbank als representant van het patriarchaat of als normman, de erfvijand van onderdrukten als zwarten, vrouwen, mindervaliden, lesbo's en homo's. Dus ontwikkelt de enige man in het gezelschap nu een minder manvijandige module. Een deel van de werkgroep is hier tegen: als mannen minder vrouwonvriendelijk willen doen, moeten ze zelf maar een praatclub oprichten. (Folia)
  • De huisgenoten van Reinout Pfeiffer, die in september overleed na het drinken van een liter jenever, moeten niet worden vervolgd door de officier van justitie. Dat stellen de ouders van Pfeiffer. Van dwang door de huisgenoten was geen sprake toen Reinout de jenever dronk, weten de ouders; wel was er euforie, blijheid en overmoed. Reinout kon alles die avond, stelt zijn vader, die zich ook nog zo'n avond herinnert als corpslid in Leiden. (UK)
  • Omdat het tijd werd voor een andere bestuurscultuur, was het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam sterk voor een ondernemingsraad. In zijn eerste vergadering besluit de ondernemingsraad van Sociale wetenschappen het bestuur voor de rechter te dagen, om het reorganisatieplan van de faculteit Ruimtelijke wetenschappen van tafel te krijgen. Dat plan rammelt en het bestuur heeft onvoldoende overlegd, klaagt de OR. (Folia)
  • De Groningse betafaculteit wil een propedeuse instellen voor haar zes studierichtingen. In de nieuwe opzet moeten de studenten meer keuzevrijheid krijgen, doordat de universiteit zes profielpakketten opstelt. Na het eerste jaar moeten de betastudenten meer kennismaken met gamma- en alfadenkwijzen, om de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren. Groningen trekt zich de kritiek aan dat de Nederlandse betastudies te veel opleiden voor een onderzoekscarriere. (UK)
  • In Tiburg moet een expertisecentrum verrijzen, met multidisciplinair onderzoek naar globalisering en duurzame ontwikkeling. Omdat het vele miljoenen kost, was het college van bestuur niet erg enthousiast. Dat veranderde toen de CDA-hoogleraren Ruud Lubbers en Ernst Hirsch-Ballin het college persoonlijk gingen overtuigen. Collegevoorzitter Yvonne van Rooij (ook CDA) is nu enthousiast. Ze is ook onder de indruk van de steunbetuigingen; zelfs Michael Gorbatsjov schreef een brief. (Univers)
  • Riek Bakker, in Wageningen opgeleid als tuin- en landschapsarchitect, is hoogleraar Stedenbouw in Maastricht geworden. Ze wil de stedebouwkundigen niet alleen leren hoe ze moeten ontwerpen, maar ze ook bedreven maken in het onderbouwen van hun ideeen met redelijke argumenten en leren ontwerpen boven de waan van de dag. De aandacht voor duurzame stedenbouw vindt Bakker overdreven. Als je gewoon goed werkt, ben je automatisch duurzaam bezig. (Observant)
  • De Utrechtse universiteit wil starten met een studierichting Economie. De universiteit heeft al economische specialisaties bij de faculteiten Letteren, Rechten, Ruimtelijke en Sociale wetenschappen, maar wil er nu een volledige studie van maken met een eigen gezicht. Vraag is wel of Nederland nog op een extra economie-opleiding zit te wachten. Daarom komt er eerst een haalbaarheidsonderzoek. (U-blad)