Wetenschap - 6 november 1997

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • Stella Braam en Mehmet Ulger zijn ondergedoken na hun boek over de Grijze Wolven, de Utrechtse criminoloog Yucel Yesilgoz publiceert vrolijk door over de Wolven en de Turkse onderwereld. Brave huisvaders runnen vanuit keurige rijtjeswoningen drugslijnen. Wat je legaal niet kunt krijgen, probeer je illegaal, is de stelregel van veel Turken van de tweede generatie. De Turkse maffia is groot en uiterst gewelddadig, stelt Yesilgoz. De codes van eer zijn belangrijk: Turkse mannen moeten dapper zijn en bereid tot bloedvergieten. Turkije is een militaire natie, leren scholieren op school. En zij zijn de frontsoldaten. Bang is Yesilgoz niet. Ik heb niet eens een geheim telefoonnummer. Ik slaap prima. Echt. (U-blad)
  • Het studierendement van de Leidse natuurkundestudenten is de afgelopen jaren verdubbeld van 35 naar 70 procent. Het geheim? Een nieuw studierooster, waarbij de examens over het jaar zijn verspreid. Een herkansing na elk examen binnen twee weken. Een begeleidingssysteem waarbij de studenten in groepjes van acht een keer per week lunchen met een docent. De lunch draagt ertoe bij dat de natuurkundestudenten hun individualisme en gebrek aan assertiviteit kwijtraken, stelt studieadviseur Tineke Bloembergen. We zijn vanuit de studenten gaan denken. De docenten zien nu ook in dat een beter contact met de studenten leidt tot beter onderwijs en betere resultaten.
  • Groningen begon vorig jaar met het dringend studieadvies, de vrijwillige variant van het dwingend studieadvies. Bij de rechtenstudenten lijkt dit gesprek over de studievoortgang te werken. Een kwart van de studenten kreeg het advies van hun mentor om te stoppen en een kwart daarvan deed dat ook. Het aantal studenten dat de propedeuse in een jaar haalde, steeg tot veertig procent. Ronduit positief, stelt J. Bosch-Boesjes van de rechtenfaculteit. (UK)
  • Eindelijk af van het gezeur over geld, stelt de Delftse hoogleraar Materiaalkunde Eric Jan Mittemeijer, die naar het Max Planck Institut fur Metalforschung vertrekt. Zijn groep werd vorig jaar als excellent beoordeeld door een visitatiecommissie, maar in Nederland moet je ieder jaar weer projectaanvragen indienen en die kostbare energie gaat ten koste van de wetenschap, meent Mittemeijer. In Stuttgart is de basistoewijzing voor mijn groep veel groter, zonder al die activiteiten. Ik ben daar tot mijn pensioen van dat gezeur af. Hij denkt niet dat de vorming van toponderzoekscholen tot een concentratie van kwaliteit leidt, zoals in Duitsland op de Max Planck-instituten. (Delta)
  • De emancipatie van vrouwen is het verst gevorderd op de Universiteit van Amsterdam en de Tilburgse universiteit, leert een overzicht. Zeven procent van de hoogleraren is daar vrouw, tegen een gemiddelde van vier procent. Wageningen zit op dat gemiddelde, de technische universiteiten scoren duidelijk lager. Het aantal vrouwelijke hoofddocenten is laag over de hele linie, bij de docenten is het ietsje meer, maar bij het aantal aio's en ondersteunend personeel maken de vrouwen bijna de helft uit. Delft en Eindhoven nemen veruit de minste vrouwen in dienst. (Univers)
  • De studentassistent is aan een comeback bezig op de Vrije Universiteit. De studenten zijn gebaat bij werkervaring en een redelijk salaris, het personeel wil gemotiveerde hulpjes met een redelijke kennis van zaken. Dit jaar telde de universiteit er ruim tweehonderd. Tien jaar geleden, toen de assistenten in opleiding (aio's) werden aangenomen, dacht de universiteit nog dat de studentassistent zou uitsterven. Veel assistenten werken op declaratiebasis, anderen hebben een dienstverband. (Ad Valvas)
  • De twee Amsterdamse universiteiten zullen zeker niet fuseren, stellen de collegevoorzitters Jankarel Gevers (UvA) en Wim Noomen (VU). Daarvoor zijn de universiteiten te verschillend. De eerste joviaal, los, katholiek, op het chaotische af; de tweede netter, strakker, minder open, protestants, gevoelig voor bloot. Dat verschil vindt een groep wetenschappers aan de VU echter onvoldoende. De VU moet meer voor haar christelijke identiteit durven uitkomen. Doordat de christelijke doelstelling verwatert, komt het bestaansrecht van de bijzondere universiteit is gevaar, meent de groep. We hebben de pretentie een groot verhaal te hebben dat inspirerend kan werken voor de wetenschap. (Folia, Ad Valvas)

  • Re:ageer