Nieuws - 2 oktober 1997

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • In Groningen galmt de dood door jenever van student Reinout Pfeiffer nog flink na. De universiteit heeft een commissie ingesteld die een gedragsprotocol gaat opstellen. De verenigingen reageren geergerd: er is al een drankverbod tijdens de introductie. Dat verbod wordt echter niet gehandhaafd, weet hoogleraar De Baar. De student die tijdens het buitenfeestje van Vindicat in Midwolde werd overreden door een busje had een fles champagne op. Pfeiffer dronk een fles jenever op, maar liet de verplichte portie bier staan, zodat het kotsritueel mislukte en hij overleed. De Baar acht de ontgroening uit de tijd. Zet achthonderd apen op een rots, vervang er elk jaar tweehonderd, en de overige zeshonderd zullen de nieuwkomers mores leren. Na vier jaar zijn alle originele apen verdwenen, maar de mores blijven in stand. Het zelfgekozen isolement en het wantrouwen tegenover de pers en de buitenwereld zijn ingredienten van een lager-mentaliteit zoals die indertijd heerste in Zuid-Afrika. (UK)
  • De Groningse psycholoog Van de Sande vindt de roep om gedragscodes overdreven. Er wordt minstens evenveel gezopen door bijvoorbeeld jongeren op Terschelling. Adolescenten hebben de neiging onaanvaardbare risico's te nemen bij het verkennen van hun grenzen, weet de psycholoog. Om in een groep te worden opgenomen moet je eerst een klapper maken, een daad stellen. Hij had ook kunnen zeggen: ik maak het hele huis schoon. Dan had hij aan het begin gestaan van een carriere als schoonmaker. Maar deze jongen wilde aan het begin staan van een carriere als groot feestvierder. (UK)
  • Voor hetzelfde geld gebeurt iets dergelijks in Leiden, zo reageert het hoofd Studentenzaken op het Groningse sterfgeval. Toch komen er weinig klachten bij hem binnen. De klachten komen van studenten die lichamelijk of geestelijk niet helemaal goed in hun vel zitten. De universiteit mag dan enig zicht hebben op de mores bij studentenverenigingen, op studentenhuizen is het zicht beperkter. De Leidse rector heeft in dat kader al gesproken met 180 huisoudsten. Dat werkt beter dan een van boven opgestelde gedragscode, denkt de rector. (Mare)
  • Volgens de statuten is er geen geweld en drank tijdens de kennismaking in Maastricht, maar komen er nu andere verhalen los. Een studente: Wat me het meeste stoorde, waren de machtsspelletjes. Er werd ontzettend veel geschreeuwd. Het ergste is dat de ontgroeners echt stomdronken zijn. Ik werd ziek, maar geen mens die vraagt hoe het gaat. De universiteit denkt nu aan het instellen van een vertrouwenspersoon aan wie studenten hun verhaal kwijt kunnen. (Observant)
  • Het ministerie van Onderwijs bekijkt of de Informatie Beheer Groep gegevens over de studiefinanciering mag koppelen aan die van het bevolkingsregister. De Amsterdamse onderwijsbond Asva-Obas is daar op tegen: dan krijgen uitwonende studenten een te lage beurs. Door de woningnood wonen veel studenten op illegale kamers, zonder daar te zijn ingeschreven. Door de koppeling van bestanden krijgen ze een thuiswonendenbeurs terwijl ze wel huur betalen, aldus de studentenbonden. In Amsterdam zou het gaan om enkele duizenden studenten. (Folia)
  • De Wetenschapswinkel en het Transferpunt van de Vrije Universiteit hebben sinds een maand last van kakkerlakken. Het opmerkelijke is dat er vier soorten zijn ontdekt, waaronder zeldzame. Misschien zijn ze meegekomen met planten uit de Hortus, die onlangs in de Wetenschapswinkel zijn neergezet. De bestrijding van de beestjes is inmiddels in volle gang. (Ad Valvas)
  • Minister Ritzen moet niet een miljard gulden herverdelen aan topinstituten, stellen vijf Nijmeegse toponderzoekers. Het Nederlandse onderzoeksniveau is goed, maar daar gaat het de minister helemaal niet om. Weet je wat Ritzen en andere politici dwars zit: dat we in dit land wel goed zijn, maar zo weinig Nobelprijzen winnen. Dus denkt men in Den Haag: geef een excellent geleerde een paar miljoen extra, en de kans wordt groter dat-ie de prijs wint. Een ander: Ritzen bekommert zich niet over het niveau van het onderzoek. Hij wil gewoon eer inleggen, de grip op de richting van ons onderzoek versterken. Een derde, die het opvalt dat er veel prijzen vallen in Engeland: Daar zit geen ministerie de mensen op de huid. Als ik daar op bezoek kom denk ik nooit: goh, hier wordt hard gewerkt. En intussen lanceert zo'n club het ene briljante idee na het andere. (KU-nieuws)