Nieuws - 25 september 1997

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • De faculteit Natuurkunde in Nijmegen heeft vier docenten van de middelbare school ingezet als tutor om de eerstejaars studenten te begeleiden en de overgang van het vwo te vergemakkelijken. Ze wonen colleges bij, leren studenten zelfstandig te studeren en geven de docenten feedback. Op de universiteit is het tempo hoger en de diepgang groter dan de studenten verwachten, vertelt een tutor. Een achterstand van twee weken is al bijna niet meer in te halen. Verder: op de middelbare school staat de leerling centraal, op de universiteit de stof en de leraar. Er vallen daardoor studenten af die voldoende capaciteiten hebben, menen de vwo-docenten. (KU-nieuws)
  • Hoe staat het met de seks onder studenten, vroegen de bladen Playboy en Sum aan 367 vrouwelijke en 294 mannelijke studenten. Wel, de grootste groep (26,4 procent) doet het vijf tot tien keer per maand. Favoriete standjes zijn vrouw op man (32,9 procent) en op z'n hondjes (23,6). Negen procent van de ondervraagden was nog maagd. Van de rest hebben de mannen gemiddeld 9,3 partners achter de rug, de vrouwen 4,8. Wensen en variaties hebben de studenten genoeg: een op de vijf doet het op straat, bijna iedereen wil groepsseks wel eens proberen en porno is bon ton. Slechts 42,5 procent betitelt het eigen seksleven als spannend. (Univers)
  • Minister Ritzen wil paal en perk stellen aan de initiatiegebruiken van studenten, nadat een student zich in Groningen dood dronk. Wat te denken van de Delftse student die door zijn jaarclub Virgiel voor straf tien uur werd vastgeketend in een doolhof in het Drentse Ruurlo? De student Civiele techniek wilde een jaar met zijn studie stoppen en werd daarom door zijn clubgenoten ontvoerd naar het doolhof. Ze lieten weliswaar een sleuteltje achter voor het hangslot waarmee de student was vastgeketend, maar toen hij dat na veel moeite te pakken had, bleek het niet te passen. Pas bij het ochtendgloren hoorden passanten de student om hulp roepen en werd hij bevrijd door de politie. (Delta)
  • Heeft Piet Vroon plagiaat gepleegd? In Maastricht menen ze van wel. Vroon, hoogleraar Psychologie te Utrecht, schreef het boekje Prutswerk!, veertig klachten aan de schepper en citeert rijkelijk uit het in 1991 verschenen boek The Aquatic Ape: Fact or Fiction van onder anderen de Maastrichtse gezondheidswetenschapper dr Machteld Roede. De verwijzingen naar dit boek zijn summier en zes tekeningen in Vroons boek zijn ongeoorloofd overgenomen uit het eerdere werk. Twee andere tekeningen zijn van de Vlaming Marc Verhaegen, die opmerkt: Vroon has stolen my drawings and ideas. Zijn bladzijden 45 en 46 zijn mijn verhaal. Slecht naverteld, dat wel. Ondanks de summiere bronverwijzing is het moeilijk om Vroon van plagiaat te beschuldigen voor de teksten, meent een Limburgse jurist, maar de overname van de tekeningen is reden genoeg om zijn boekje uit de handel te laten nemen. Vroon vindt dat de fout bij de uitgever ligt - hij heeft de bronvermelding van de plaatjes aangegeven. De uitgever: We zullen de rechten betalen. (Observant)
  • De bedenker van de McDonaldisering, de Amerikaan George Ritzer, was even in Groningen om zijn theorie toe te lichten. De crux daarvan: de maatschappij ontwikkelt zich volgens de vijf principes van McDonalds: efficientie, voorspelbaarheid, berekenbaarheid, niet-menselijke productiewijzen en het irrationele van het rationele. Neem de universiteiten. Kleine klassen van tien studenten zijn niet meer efficient voor een docent. Docenten worden geevalueerd op kwantiteit, gebaseerd op het aantal studenten waar wij les aan geven, het aantal afgestudeerden dat we begeleiden of hoeveel boeken en artikelen we schrijven. Er ligt druk op je om meer te schrijven, wat tot gevolg heeft dat je meer slechte dingen schrijft. Een mooi voorbeeld: Als er vijfhonderd keer staat dat ze mijn boek slecht vinden en een andere auteur krijgt een keer een heel lovende recensie, sta ik wel hoger in de citatie-index. (UK)
  • De Vrije Universiteit overweegt uit de vereniging van universiteiten, VSNU, te stappen. De VU is een bijzondere universiteit en regelt al enige jaren de cao-overeenkomst met de onderwijsbonden. De VSNU wil die overeenkomst nu collectief regelen. De VU wenst op een aantal terreinen zelf zeggenschap te houden, stelt collegelid mr J. Donner. Als de vereniging voet bij stuk houdt om een collectieve cao af te sluiten, stapt de VU dus op. (Ad Valvas)