Nieuws - 11 september 1996

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • Na twee jaar studie twijfelen studenten meer over hun beroepskeuze dan toen ze net met hun studie begonnen. Dat blijkt uit een onderzoek van het SCO-Kohnstamm Instituut, onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. Onderzoeker Uulkje de Jong sprak tussen 1991 en 1995 met tweeduizend studenten. De wetenschap werpt voortdurend vragen op. Daardoor worden vaststaande beelden ter discussie gesteld. De universiteit is daarom een lastige plek om duidelijkheid te krijgen over de beroepskeuze. Hogeschoolstudenten weten wel wat ze na de studie willen worden, ook na twee jaar, blijkt uit hetzelfde onderzoek. (Folia)
  • De Universiteit Twente en de Vrije Universiteit in Amsterdam gaan samenwerken op medisch gebied. Het Twentse onderzoek naar het ziekenhuis van de toekomst en het biomedische onderzoek aldaar laten zich goed verenigen met het medische onderzoek en het academisch ziekenhuis in Amsterdam, menen de besturen van de universiteiten. Ook zien ze aantrekkelijke mogelijkheden om samen te werken op het gebied van het milieu en de biofysica. Het gaat om complementaire samenwerking tussen techniek en theorie, tussen kunnen en kennen, stelt bestuursvoorzitter Noomen van de Vrije Universiteit. De samenwerking past ook in het major minor-concept van Twente, dat wil stimuleren dat studenten naast de hoofdstudie in aanraking komen met geheel andere vakgebieden. (UT Nieuws)
  • De rector van de Tilburgse universiteit wil de eeuwige student koesteren. Levenslang studeren is van groot belang. Het zal ervoor zorgen dat de plaag van het vroegtijdig afgevoerd worden zijn epidemisch karakter kwijtraakt, aldus rector De Klerk. Hij is ervan overtuigd dat de financiele steun van de overheid aan de universiteiten op korte termijn geheel zal verdwijnen. We hebben nog drie jaar om zaken op orde te brengen, daarna hoeven we bij de overheid niet meer aan te kloppen. (Univers)
  • De Leidse studentenvereniging Minerva stopt met de jaarlijkse Raprace, waarmee de ontgroening van Leidse studenten uit het straatbeeld verdwijnt. De vereniging heeft een nieuwe pr-beleidslijn: ze wil zich een netter imago aanmeten, nu ze kampt met afnemende studentenbelangstelling en geldzorgen. De tocht van de nullen, waarbij ze natte en droge substanties over zich heen krijgen, wordt door de buitenwereld gezien als een raar ritueel, licht de vereniging toe. De inwijdingsrituelen binnen de muren van societeit en studentenhuis blijven. (Mare)
  • De Wageningse socioloog Iteke Weeda, in Groningen hoogleraar Emancipatiezaken, houdt zich niet aan de wetenschappelijke spelregels, ontdekte student Matthijs van der Meer. In tachtig pagina's fileert hij de werkwijze van Weeda. Zij presenteert volgens hem makkelijke oplossingen voor grote problemen met de beste bedoelingen en veel geloof, maar zonder kennis van zaken. Van der Meer kan het weten, want hij gelooft in reincarnatie, beoefent numerologie, raadpleegt de I-Tjing en mediteert. Aan waardering voor het esoterische ontbreekt het hem dus niet, maar het college van Weeda ziet hij als een terugval in de vermenging van werkelijkheid en wensdenken, en het willens en wetens opwekken van honger naar gemoderniseerde en door pseudowetenschap versluierde vormen van religie. Hij leverde dit werkstuk in bij Weeda en verwierf daar vier studiepunten mee. Die reageert: Het kan zijn dat ik de kern van nieuwe theorieen soms niet goed raak. (UK)
  • De Technische Universiteit Eindhoven gaat zich geheel richten op het Ontwerpgericht onderwijs, meldde rector Rem tijdens de opening van het academisch jaar. In dit onderwijsmodel moeten studenten zich sterk richten op ontwerpen. Voorwaarde is dat wetenschappelijke disciplines samenwerken in teams. (UT Nieuws)
  • De Nijmeegse universiteit trekt vanaf volgend jaar een ton extra uit voor studenten die onderwijs in het buitenland willen volgen. De universiteit wil het percentage studenten dat over de grens gaat studeren (25 procent) op peil houden, nu de financiele vergoeding van de Europese Unie voor uitwisselingsprogramma's is afgenomen. Minister Ritzen, tijdens de opening van het academisch jaar in Nijmegen, vindt de reisbeurzen van de EU onvoldoende. Hij kondigde aan dat duizend studenten een volledige studie in het buitenland kunnen volgen, met behoud van de Nederlandse studiefinanciering. (KU Nieuws)