Nieuws - 4 september 1997

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • De organisatoren van de introductiedagen in Groningen dachten van de linnen schoudertasjes af te zijn; ze gingen rugzakjes met informatie uitdelen aan de nieuwkomers. Die moesten uit Taiwan komen, per boot. Een week voor de introductiedagen verongelukten de rugzakjes echter met een vrachtvliegtuig ter hoogte van Miami. Noodgedwongen schakelde Groningen daarom weer over op de linnen tasjes. De organisatoren gaan nu uitzoeken waarom de zakjes niet per boot, maar per vliegtuig werden vervoerd. (UK)
  • De faculteit Sociale wetenschappen in Tilburg kampt al jaren met afnemende studentenaantallen, bezuinigingen en bestuurscrises. Adviseur Coopers & Lybrand heeft de oplossing voor deze problemen: tijdschrijven. Het college van bestuur voelt wel voor deze aanpak om het onderzoek in de faculteit te kunnen sturen, maar de universiteitsraad noemt het plan weinig inhoudelijk en de faculteitsraad vreest de bureaucratie die het tijdschrijven met zich meebrengt. (Univers)
  • De Utrechtse rector magnificus Hans van Ginkel is benoemd tot rector van de Universiteit van de Verenigde Naties in Tokio, maar wordt tevens anderhalve dag in de week hoogleraar in Utrecht. Zijn voornaamste taak is om ons te attenderen op ontwikkelingen. Hij komt geen regulier onderwijs geven, maar we hopen natuurlijk wel op een paar gastcolleges per jaar, aldus de decaan van de faculteit Ruimtelijke wetenschappen, die de hoogleraar heeft binnengehaald. De vijftigduizend gulden die jaarlijks aan Van Ginkel wordt overgemaakt, moet tevens worden gezien in het licht van de verplichtingen die Utrecht nog jegens hem heeft, meent de secretaris van de universiteit. Van Ginkel had nog recht op een sabbatical leave en hield veel vakantiedagen over. (U-blad)
  • Harrie Voorma volgt Hans van Ginkel op als rector van de Universiteit Utrecht. Zijn belangrijkste streven: Ik wil iets doen aan de scheefgroei van het wetenschappelijk personeel. Er zijn teveel 55- tot 65-jarigen in de hele formatie. Hij vindt dat de universiteit een beleid moet opzetten om de jongere generatie in huis te houden. Dat kost natuurlijk geld, en dan zeg ik: we moeten proberen sponsors te krijgen voor de nieuwe generatie Nederlandse wetenschappers. Waarom worden voetbalclubs en wielerploegen voor miljoenen gesponsord en de universiteiten niet? (U-blad)
  • De Nijmeegse universiteit heeft een Emile Ratelband in huis: Jan Bart Boerwinkel, zesdejaars rechtenstudent. Ik voelde dat we iets gemeen hadden, zo herinnert hij zich de ontmoeting met de echte Ratelband, drie jaar geleden. We zijn hier gekomen met een doel!, roept hij tegen een zaal vol eerstejaars. Dat doel is: vier jaar leren, afstuderen! Geef je buurman je linkerhand en zeg me na! Aan het eind van de sessie trekken de eerstejaars op de klanken van een Italiaanse smartlap door de collegezaal. Een student: Hij heeft me zeker nieuwe inzichten gegeven, ik ga vanaf nu veel positiever denken. (KU-Nieuws)
  • De Technische Universiteit Eindhoven richt een aparte bv op waarin ze alle contractonderzoek wil onderbrengen. TUE Holding moet leiden tot een bedrijfsmatiger aanpak en een doorzichtige en betere administratie van het contractonderzoek, stelt het college van bestuur. De universiteit verwerft veertig miljoen gulden uit de tweede en derde geldstroom, elf procent van het budget. Veel contractonderzoek is nu ondergebracht in stichtingen en instituten. Via de bv-structuur kan er meer geld ten goede komen aan het onderwijs en onderzoek op de universiteit, verwacht het bestuur. (Cursor)
  • Buitenlandse en allochtone studenten in Eindhoven hebben een multiculturele studievereniging, Mosaic, opgericht. De vereniging hoopt meer allochtonen naar de universiteit toe te krijgen. Als voorbeeld wordt de Delftse universiteit aangehaald, waar veel nationaliteiten studeren. Dat is voor een deel te danken aan de begeleiding van buitenlandse studenten, die door andere studenten wordt aangeboden. (Cursor)
  • De Universiteit van Amsterdam heeft een schilderij gekocht van Karel Appel, La folie des rues, met een afmeting van vier bij veertien meter. Het is een uiterst imponerend werk, met een dramatische uitstraling, aldus de Amsterdamse voorlichter. Het doek komt te hangen in de hal van de economische faculteit. De universiteit wil niet aangeven hoeveel geld ze voor het doek heeft neergeteld. (Folia)