Wetenschap - 3 juli 1997

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • Leiden wil de mensa sluiten. De belangrijkste reden is het dalende aantal eters: tien jaar geleden nog twaalfhonderd, nu nog zo'n vier- a vijfhonderd per dag. De studenten prefereren steeds vaker de diepvriesmaaltijd uit de supermarkt of het eetcaf202. Ze vinden de mensa niet gezellig. Bovendien verspeelde die veel goodwill toen het college van bestuur in 1995 een onderscheid aanbracht tussen studenten (5,50 gulden per maaltijd) en niet-studenten (7,50). Daardoor ging de mensa streng op collegekaarten controleren. (Mare)
  • De stroomstoring in Utrecht en omstreken liet ook de universiteit niet onberoerd. Een nerveuze kantineleider somt op: de koffierondes kunnen niet doorgaan, het hekje aan de ingang van de kantine wil niet open, de slaatjes in de koeling bederven. Voorts bleven acht liften op de universiteit hangen; een vrouw zat drie kwartier opgesloten in een donkere lift en raakte in paniek. De technische dienst moest alle regel- en meetsystemen nalopen en dikwijls opnieuw afstellen. (U-Blad)
  • De eerstejaars studenten in Groningen besteden gemiddeld tussen de 21 en 30 uur per week aan hun studie. Ze werken daarnaast maximaal tien uur in de week en stoppen nog eens tien uur in onbetaalde nevenactiviteiten. Dat blijkt uit een enqu210te van de Groninger studentenbond onder 733 eerstejaars. Tijdens de introductie in augustus 1996 waren de eerstejaars slecht op de hoogte van de prestatiebeurs, maar dat euvel is verholpen, blijkt uit de enquete. Veel studenten willen pas in het tweede jaar lid worden van een vereniging. (UK)
  • De Twentse universiteitsraad wil de autokostenvergoeding voor personeelsleden afschaffen. De raad maakt zich zorgen over het milieu en meent dat de universiteit de vervuilende vorm van vervoer niet moet stimuleren met een vergoeding. De raad wil een uitzondering maken voor tijdelijke medewerkers en medewerkers die door lichamelijke problemen afhankelijk zijn van de auto. (UT Nieuws)
  • Na Eindhoven gaan ook de technische universiteiten in Delft en Twente een beurs geven aan eerstejaars om het dreigende tekort aan technische ingenieurs tegen te gaan. Delft stelt 250 beurzen van vijfduizend gulden elk beschikbaar, Twente deelt dit bedrag uit aan 150 eerstejaars. Eindhoven had al eerder veertig beurzen beschikbaar gesteld uit eigen zak. Om in aanmerking te komen, moeten de Twentse eerstejaars op het vwo minstens een zeven hebben gehaald voor wis- en natuurkunde. De Delftenaren moeten minimaal een acht hebben gescoord voor deze vakken. Bovendien heeft Delft sterbeurzen: nieuwkomers met minimaal negens voor wis- en natuurkunde kunnen vijfduizend gulden extra aan studiefaciliteiten tegemoet zien. Het bedrijfsleven is medefinancier van de beurzen. (UT Nieuws; Delta)
  • Minpuntje voor Delft is dat het buitenlandse studenten geen vergoedingen geeft. Een Indiase scheikundestudent beklaagt zich erover dat hij geen vergoeding krijgt voor zijn werk in een studentenraad. Ook als hij ziek wordt, krijgt hij niets. De oorzaak: alleen studenten met studiefinanciering komen in aanmerking voor een vergoeding. De TU lijkt alleen maar geld te willen verdienen aan buitenlandse studenten en niet ge213nteresseerd te zijn in hun verdere ontplooiing binnen de TU, concludeert de Indier. (Delta)
  • De Leidse hoogleraren keren zich tegen het bursaalstelsel van het universiteitsbestuur. Door aio's een beurs te geven in plaats van een salaris, dreigt de concurrentiepositie van Leiden op de onderzoeksmarkt ernstig te verslechteren, vindt tachtig procent van de hoogleraren. Een deel van de hoogleraren wil terug naar het oude aio-stelsel, met salaris. De Leidse rector Wagenaar is ook niet tevreden over het bursaalstelsel en wil de werving en salari211ring van de aio's ingrijpend aanpassen. (Mare)
  • Het Utrechtse universiteitsbestuur wacht een motie van afkeuring, omdat het de raad onjuiste informatie heeft verstrekt. Het gaat om de 15,3 miljoen gulden die Ritzen eind vorig jaar zou overmaken aan de universiteit. Op 10 december onthield het college de raad die toezegging, omdat we het niet konden geloven, stelde het college vorige week. Vreemd, want Ritzen maakte het bedrag op 9 december over, blijkt nu uit een bankafschrift. Dat duidt op het bewust achterhouden van informatie, meent de raad. (U-Blad)
  • De avond is zwoel, de drankjes smaken goed en dan komen er plotseling zes aantrekkelijke jonge vrouwen het terras oplopen in hetzelfde pakje die uitgelaten drank uitdelen aan het hele cafe. Volgens deze formule treden de Jagerettes wekelijks op. Dat zijn de vrouwelijke dispuutleden van verschillende Leidse studentenverenigingen, die op vrijdag en zaterdag een bekende kruidenjenever aan de man proberen te brengen. Een activiteit van uitzendbureau Luba Beheer, ooit begonnen om eerstejaars Minerva met bijzondere opdrachten te ontgroenen. Tegenwoordig gaat het anders. Ik werd gevraagd toen ik in de bieb zat te studeren, aldus een van de veertig Jagerettes. (Mare)