Nieuws - 26 juni 1997

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • De Twentse politiechef IJzerman wordt geen bestuursvoorzitter van de Universiteit Twente. Een commissie van de universiteit selecteerde hem, maar minister Ritzen hield de benoeming op het laatste moment tegen, omdat de nieuwbakken raad van toezicht een oordeel moest vellen. Na een gesprekje tussen IJzerman en voorzitter Sevenstern van de raad van toezicht trekt IJzerman zich terug als kandidaat. Waarnemers menen dat Ritzen en nu ook de raad geen niet-academicus als universiteitsvoorzitter willen. Een Twents commissielid: De meeste personeelsleden beseffen nog niet half dat ook binnen de UT een top down benadering troef wordt.
  • Of de raad van toezicht zich ook bezighoudt met de smaak van koffie, staat nog te bezien in Utrecht. Voorzitter Jacques van Dijk van de raad van toezicht, topman van Douwe Egberts, praat binnenkort met de universiteitsraad over koffie. De keuze van Utrecht om Max Havelaar-koffie te schenken in de kantines, is Van Dijk in het verkeerde keelgat geschoten. Individuen mogen die koffie best bestellen, maar je moet niet met overheidsgeld politiek bedrijven, meent Van Dijk. De universiteitsraad nam prompt een motie aan, waarin de negatieve uitlatingen van Van Dijk ten zeerste worden betreurd. Het college van bestuur nodigt de topman nu uit voor een debat, waarbij overigens Max Havelaar wordt geschonken
  • De Stichting Studentenhuisvesting in Groningen wil de grote studentenflats aan de rand van de stad afstoten. In mei stonden 460 van de 3700 SSH-kamers leeg. Vooral de kleine kamers aan de rand van de stad raakt de verhuurder niet meer kwijt. De toekomst van de SSH ligt in de binnenstad; de grote flats moeten worden verbouwd tot een complex van luxeappartementen voor senioren
  • De Leidse universiteit gaat het bezoek van medewerkers aan Internet controleren, naar aanleiding van de affaire rond de kinderporno die via het universiteitsnetwerk bereikbaar was. Twee maanden geleden bleek dat een nieuwsgroep die via het computercentrum werd doorgegeven, kinderporno doorgaf. Het bestuur wil nu een proxy-server installeren, die registreert welke Internet-pagina's onder welk accountnummer worden bekeken. Ongetwijfeld zullen er nu mensen beginnen over Big brother is watching you, meldt de directeur van het computercentrum, maar we moeten niet vergeten dat het hier om illegaal materiaal gaat.
  • Naast Utrecht wil ook Twente de komende jaren meer buitenlandse MSc-studenten werven. Rector Frans van Vught wil minstens vijf MSc-opleidingen voor vijfhonderd studenten per jaar. Nu al lopen er 250 internationale studenten rond in Twente
  • Ook de faculteit Lucht- en ruimtevaart in Delft wil een Engelstalig programma opzetten. Het nieuwe MSc-programma kost anderhalf miljoen gulden en moet dertig studenten trekken, met name Indonesiers en Taiwanezen. Lucht- en ruimtevaart wil sinds het faillissement van Fokker het curriculum internationaliseren
  • De Technische Universiteit Eindhoven moet een high tech-topinstituut worden, stelt het college van bestuur daar, maar hoogleraar Piet Lemstra meent dat toppers niet binnen de cultuur van de universiteit passen. Wat moet je immers met mensen die dag en nacht bezig zijn met hun vak en alleen op vakantie gaan op doktersadvies. Het geeft zo'n onrustig gevoel binnen de faculteit. Om negen uur 's morgens is de parkeerplaats nog niet half vol en om half vijf is hij al weer meer dan half leeg, meldt Lemstra. Een voormalige promovendus van hem, die 's morgens vroeg begon en 's avonds lang doorwerkte, kreeg op zijn kop van de portier: of hij zijn fiets in het fietsenhok wilde zetten. De promovendus reageerde: Maar die is altijd op slot
  • Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht heeft de universiteitsraad onvolledig voorgelicht. Tijdens de behandeling van de begroting 1997 verzweeg het college dat minister Ritzen 15,3 miljoen gulden wilde overmaken. Dat geld had de minister eerst gekort op de universiteit, maar de Raad van State dwong hem dat bedrag alsnog over te maken. Op 27 november 1996 meldde Ritzen dat het geld eraan kwam, in december was het volgens het college nog allerminst zeker dat de minister zou betalen. We geloofden hem niet, luidt de verdediging van het college jegens de raad. Wordt waarschijnlijk vervolgd